Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

II. ročník dobročinných trhov splnil svoj účel

Počas konania Vianočných trhov na námestí Stropkova sa konala verejná
zbierka Dobročinné vianočné trhy organizácií pôsobiacich v sociálnej
oblasti. Čistý výnos z verejnej zbierky Domu detí Božieho milosrdenstva,
n.o. tvoril 260,- Sk (8,63 EUR). Tento výnos bol použitý na zakúpenie
výtvarných potrieb pre deti a dospelých s mentálnym a kombinovaným
postihnutím.

Čistý výnos z verejnej zbierky občianskeho združenia Ohnivé srdce
lásky bol 6 100,- Sk (202,48 EUR) . Tento výnos bol použitý na
zakúpenie dataprojektora pre činnosť a aktivity organizácie.
Čistý výnos z verejnej zbierky Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
v Stropkove činil 2 389,-Sk (79,30 EUR). Tento výnos bol použitý na
zakúpenie výtvarných potrieb na realizáciu projektu Na skle maľované.
Správnosť použitia získaných finančných prostriedkov jednotlivých
organizácií bola potvrdená Obvodným úradom v Stropkove. Použitie
získaných prostriedkov je v súlade s účelom, na ktorý bolo konanie
verejnej zbierky povolené.
Všetkým darcom srdečne ďakujeme!
Mgr. Stanislava Hubáčová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter