Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

I. Kleban a P. Kačic vysvetľujú, prečo chcelo mesto stavať toalety za 179 tis. eur

<p>Svojský postoj k celému spornému zadaniu zákazky zaujali členovia
vedenia mesta. Keďže primátor Peter Obrimčák s našim týždenníkom
dlhodobo nekomunikuje, k téme sa vyjadril jeho zástupca Pavol Kačic,
spoločne s prednostom MsÚ Ivanom Klebanom. V prvej časti rozhovoru
odpovedal na naše otázky I. Kleban, neskôr sa pripojil aj viceprimátor.
Obaja svorne trvali na tom, že práce boli nevyhnutné, aj keď občas sa
najmä vďaka otvorenosti i svojskej prostorekosti P. Kačica ich vyjadrenia
mierne rozchádzali.

<p>Je priemyselný park dokončený a pripravený na príchod
investora?

Je.
Prečo sa mesto rozhodlo pre rokovacie konanie bez zverejnenia (RKbZ) na
vraj nepredvídateľné práce?

Preto, lebo hala, ktorú pôvodne vlastnil pán Potoma a ktorá sa mu po nejakom
čase vráti, je dlhá a keď tam boli pozerať investori, ktorí by aj mali
záujem, tak sa rozprávalo o tom, že je to tak veľká hala, žeby sa tam aj
dvaja zmestili. Tým pádom by tam nebolo zlé urobiť aj sociálne zariadenia
na druhej strane. Lebo na jednej strane sú urobené a na druhej strane nie.
Ako je možné vyberať dodávateľa na dodatočné nepredvídateľné
práce, keď celý priemyselný park je skolaudovaný?

Je to zdôvodnené tak, že sú to práce, s ktorými pôvodný projekt
nepočítal. To znamená, že tie práce by bolo vhodné urobiť v reálnom
čase, keď sa ukončuje celá stavba. Keď je tam firma, keď tam majú
nasťahovanú techniku. Preto sa to urobilo systémom RKbZ, čo plne spĺňa
literu zákona. RKbZ bolo oznámené Úradu pre verejné obstarávanie a ten si
vyžiadal všetku dokumentáciu. Úrad ju skontroloval a zistil, že z ich
pohľadu by to bola už práca navyše.
Je v súčasnosti potrebné tieto práce realizovať?
Pozrite sa, park môže fungovať aj bez nich. Bez toho, aby bolo sociálne
zariadenie aj na druhej strane haly.
Úrad však skonštatoval, že mesto plánuje vykonať tie isté práce,
ktoré už sú vykonané.

No hej, lebo na jednej strane sú. Je hala a v hale je na jednej strane
sociálne zariadenie. A v pláne bolo postaviť ho aj na druhej strane.
A tým pádom úrad skonštatoval, že už tam tie zariadenia sú a toto by
boli práce navyše.
Nie, úrad skonštatoval, že práce, na ktoré ste robili RKbZ sú už
hotové a bolo na nich vydané kolaudačné rozhodnutie.

Nie, nie, nie. To je váš pohľad. Nemáte podklady. To je vaša
interpretácia. Pozor, aby sme sa nedostali k čomu nechceme. Áno, úrad
skonštatoval a mal k tomu nejaký dôvod. Ale nie, že sú to práce, ktoré
už sú urobené. Takto, aby sme si úprimne povedali – to si myslíte, že
niekto na tomto úrade je, a teraz bez urážky, je tak sprostý, aby dal na
ÚVO podklady, že chce tie isté práce urobiť ešte raz?
Myslíte na mestskom úrade?
Áno, na mestskom úrade.
To ja už neviem…
Keby chcel niekto klamať, tak bude tak hlúpy, že keď tu mám stoličku, tak
poviem, že chcem tú istú stoličku kupovať znovu?
Ja neposudzujem, či chcel niekto klamať alebo nie…
Práve preto hovorím, že je to vaša interpretácia. Vy nemáte podklady.
Dobre, tak odcitujem z rozhodnutia ÚVO: Úrad
preštudovaním výkazov výmer z oboch verejných obstarávaní zistil, že
kontrolovaný v predmetnom RKbZ plánuje vykonať tie isté práce, ktoré do
pôvodnej zmluvy zahrnuté boli, a ktoré už podľa vyjadrenia kontrolovaného
sú vykonané a dokonca je na ne odo dňa 28. 10. 2011 vydané aj kolaudačné
rozhodnutie.
Následne vydali rozhodnutie o zrušení RKbZ. Podľa
vás to teda bolo z akého dôvodu?

No z dôvodu, že tieto práce urobené boli a že ak by boli tie sociálne
zariadenia robené na druhej strane, tak by boli navyše a že potom by bolo
potrebné urobiť normálne verejné obstarávanie.
Úrad vám rozhodnutie doručil v januári, prečo ste odvtedy
nevyhlásili riadne výberové konanie, keď je podľa vás potrebné toalety
vybudovať?

Záujem o túto halu opäť prejavil pán Potoma. V jeseni rozprával o tom,
že v hale neplánuje vyrábať, pretože mu padli zákazky a že ešte sám
nevie, ako to bude fungovať. No tak sme aj s ním rozmýšľali o tom, žeby
sa tá hala mohla predeliť napoly.
P. Kačic: A on nám písomne oznámil, že nie.
Plánujete teda vybudovať nové toalety?
P. Kačic: Samozrejme.
I. Kleban: Keď bude treba, tak sa budú robiť.
P. Kačic: Bola tu nejaká partia, ktorá chcela od marca tohto
roku vyrábať pre Talianov motorky. Zamestnať mali asi 12 ľudí.
A potrebovali súrne priestory. Povedali, že výborne, toto vieme predeliť,
ale potrebujeme na druhej strane toalety.
Mesto argumentovalo, že tieto práce sú nevyhnutné pre
bezproblémovú, kvalitnú, komplexnú a funkčnú realizáciu stavebného diela
a implementáciu projektu. To znamená, že keď sa tieto práce nerealizovali,
momentálne nie je dielo funkčné a komplexné?

I. Kleban: Nie, vy vytrhávate z kontextu. Je funkčné, ale
chceli sme, aby bolo funkčné pre dvoch v jednej hale. Zatiaľ je pre
jedného. Keby sme to predelili stavebne, ten druhý už nebude mať sociálne
zariadenia. Rozhodne nesúhlasím s tým, žeby sme išli obstarávať
duplicitné práce. Úrad skonštatoval, že máte skolaudované, máte tam
sociálne zariadenia. A ak chcete robiť ďalšie, tak si vyhláste nové
verejné obstarávanie a bude to.
Mesto začalo RKbZ realizovať koncom októbra, hneď po vydaní
kolaudačného rozhodnutia. Tak vám to súrilo?

I. Kleban: Áno, vtedy bola situácia taká, že áno.
P. Kačic: Ide o tie motorky. My sme dokonca komunikovali
s tou firmou, čo ich tu mala vyrábať, niekedy v období mesiacov október,
november. Dohodli sme sa, že halu predelíme, ale že tam budú potrebné aj
toalety.
Prečo ste neinformovali poslancov, že je potrebné zrealizovať tieto
práce? 19. októbra bolo zastupiteľstvo, kde ste schvaľovali úver na
priemyselný park. Veľa sa diskutovalo o tom, že peniaze sú nevyhnutné na
celkové dokončenie projektu a kolaudáciu. Prečo ste vtedy neoznámili
poslancom, že plánujete ďalšie práce za 179 tis. eur? A o dva týždne
na to ste už zadávali zákazku.

P. Kačic: Vtedy sme to ešte nevedeli.
Takže za dva týždne k vám prišiel investor?
P. Kačic: Nie za dva týždne. Ráno prišiel investor a
povedal, že tu chce vyrábať motorky. Ukázal nám plán. Tak sme sa dohodli.
Mal začať s dvanástimi a postupne zamestnať až 30 ľudí. My sme mu dali
vyjadrenie a potom začal dávať požiadavky. My sme mu však nedokázali
zaručiť termín, odkedy sem môže priviezť technológiu a začať
vyrábať.
19. októbra ste teda nevedeli, že tu chce prísť investor a
plánujete realizovať práce za 179 tis. eur a 27. októbra už
áno?

I. Kleban: Dostávame sa do takej debaty, ako keby sme sedeli
niekde na polícii na vyšetrovaní. Tak sa rozprávajme ako normálni
ľudia.
P. Kačic: Tak to bolo. Tak rýchlo to všetko s tým
investorom ohľadne motoriek prebehlo, že 27. októbra to už bolo takmer
neskoro.
Mali ste peniaze na túto akciu kryté v mestskom
rozpočte?

P. Kačic: Práve to bol problém, ako so všetkými
peniazmi.
Keď ste boli presvedčení o tom, že je to také potrebné, prečo
ste nevyužili opravný prostriedok voči rozhodnutiu ÚVO?

I. Kleban: Ale prečo by sme to robili? To sa budeme súdiť a
naťahovať?
Prečo ste potom nevyhlásili verejnú súťaž?
I. Kleban: Bolo potrebné to urobiť rýchlo. Bola tam firma,
ktorá robila dokončovacie práce a tým pádom sme to chceli urobiť.
A preto ste im zadali zákazku na priamo…
P. Kačic: Samozrejme.
I. Kleban: Nedali sme, chceli sme dať. Momentálne odpadol
investor, tak čo budeme investovať? Keď príde ktosi a bude treba, tak sa to
bude robiť.
Takže v podstate išlo podľa vás o transparentný
postup.

I. Kleban: Prečo by nešlo o transparentný postup? Veď
samozrejme, že bol.
Koncom minulého roka sa objavila kuloárna informácia, podľa ktorej
bola na Mestský úrad doručená neuhradená faktúra na práce naviac
v priemyselnom parku (v sume podobnej ako výška spomínanej
zákazky)…

I. Kleban: Nebudem komentovať kuloárne informácie. Nebudem
o nich ani rozprávať.
Takže to nie je pravda?
I. Kleban: Ja to nebudem komentovať.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter