Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov

<p>Výbor Miestneho odboru
Matice slovenskej v Stropkove sa rozhodol oživiť pamiatku jedného
z najvýznamnejších slovenských literárnych autorov, klasickú postavu
učebníc literatúry, ale aj dlhoročného člena MS Pavla Országha
Hviezdoslava a pripomenúť si jeho väzby na naše mesto. S finančným
prispením Matice a pod vedením členky výboru MO MS Mgr. Anny Knežovej
zrealizoval projekt pod názvom P. O. Hviezdoslav a Stropkov.

<p>Jeho súčasťou sa stal 1. ročník autorskej súťaže Hviezdoslavov
výtvarný a literárny Stropkov. V druhej polovici októbra výbor oslovil
s možnosťou sa do nej zapojiť miestne základné a stredné školy. Do
uzávierky prišlo 117 výtvarných a 20 literárnych prác. Tie boli
22. novembra vyhodnotené výtvarnou a literárnou porotou zloženou
z miestnych výtvarníkov a pedagógov.
V utorok 29. novembra krátko po 17. hodine v priestoroch reštaurácie
Delta tóny piesne Aká si mi krásna spolu s prednesom básne Rozprava
o Stropkove v podaní žiakov ZŠ Mlynská otvorili úvod spomienkového
stretnutia. Slovami o starostlivom ochraňovaní kultúrneho rodinného
striebra každého malého mesta a význame zachovania kultúrneho života sa
k prítomným matičiarom, žiakom i verejnosti prihovoril predseda Miestneho
odboru Matice slovenskej Ing. Slavomír Cichý. V príhovore privítal
tajomníka Matice slovenskej z Martina JUDr. Mariána Gešpera, ako aj
primátora mesta Stropkov MUDr. Petra Obrimčáka a jeho zástupcu Ing. Pavla
Kačica.
Potom žiaci ZŠ Mlynská recitačným pásmom prezentovali život, dielo a
najmä spojitosť P. O. Hviezdoslava s naším mestom. Vyvrcholením stretnutia
bolo odovzdávanie cien oceneným autorom výtvarných a literárnych prác.
Najúspešnejšími autormi v kategórii výtvarných prác sa stali Marek
Bajcura (kategória mladší žiaci), Jakub Vorobel (kategória starší žiaci
zo ZŠ a SŠ) a Ivana Simčáková (kategória starší žiaci zo ZUŠ).
V literárnej tvorbe sa na prvom mieste umiestnili Lucia Mačugová a Natália
Čakurdová (ZŠ) František Dolutovský (SŠ). Zoznam všetkých ocenených
súťažiacich i s umiestnením si môžete prečítať na nástenke MO Matice
slovenskej.
Po ocenení sa k prítomným prihovoril tajomník Matice JUDr. Marián Gešper.
Vo svojich slovách okrem iného vyzdvihol skutočnosť, že Stropkov má na
matičnej mape Slovenska dôležité miesto. Symbolickou odmenou pre
úspešných autorov bola aj ľudová pieseň v podaní žiakov
s akrodéonovým sprievodom Mgr. Mateja Kneža.
Hymnickou piesňou Kto za pravdu horí sa oficiálna časťstretnutia
ukončila.
Prítomní mali možnosť prezrieť si vystavené výtvarné i literárne
práce. Zaujímavosťou boli aj reprodukcie málo známych záberov
z historických, dnes už neexistujúcich miest Stropkova, ktoré poskytla Mgr.
A. Knežová.
Členovia MO MS v Stropkove by na záver chceli poďakovať všetkým
súťažiacim za to, že sa do súťaže zapojili, členom oboch porôt za ich
prácu, žiakom ZŠ Mlynská a najmä ich učiteľkám Mgr. Anne Knežovej a
Mgr. Viere Cimbalovej za prípravou pekného kultúrneho programu a všetkým,
ktorí svojou prítomnosťou spríjemnili utorkový matičný podvečer.
Osobitné poďakovanie patrí aj sponzorom akcie: Mestu Stropkov, Bc.
Jaroslavovi Krajkovičovi a reštaurácii Delta, Kníhkupectvu Hviezdoslav –
Jozef Glinský, spoločnosti DVD Best Ing. Peter Durkaj, OZ Stropek,
Kvetinárstvu Oľga Rothová, firme SVK Patrik Balko, spoločnosti Coltsun –
Consult, Ing. Stanislav Kolcun, p. Viere Babjarčíkovej, firme SALY Jaroslava
Saloňová a Drogérii Jozef Čenger.
-sc-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter