Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hudobný folklór dospelých 2016

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pripravuje v spolupráci
s obcou Nižný Orlík regionálnu postupovú súťaž a prehliadku ľudových
hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov s názvom
Hudobný folklór dospelých 2016. Podujatie sa uskutoční 11. septembra
2016 v Kultúrnom dome v Nižnom Orlíku.

Cieľom podujatia je umožniť prezentáciu práce folkloristov, podporiť ich
existenciu a činnosť, ale aj rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej
ľudovej kultúre a podnecovať k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Do
súťaže sa môžu zapojiť spevácke, hudobné kolektívy a jednotlivci
z okresov Stropkov a Svidník. Súťažiaci musia mať minimálne 15 rokov a
môžu sa predstaviť v štyroch kategóriách: ľudové hudby, spevácke
skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti. Po
programe sa uskutoční rozborový seminár, na ktorom odborná porota zhodnotí
jednotlivé súťažné čísla a svojimi radami usmerní súťažiacich
v ďalšej práci. Víťazi jednotlivých kategórií postúpia na krajské
kolo prehliadky, ktorá sa uskutoční 25. septembra 2016 v Zámutove. Viac
informácií sa dozviete na www.osveta.sk.
Prihlášky prosím zasielajte na e-mailovú adresu pos-zuc1@svitel.sk do
30. augusta 2016.
Tešíme sa na Vás a na príjemné popoludnie vyplnené hudbou a spevom.
Mgr. Miriama Vinjarová, POS vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter