Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hudobno-poetický podvečer pri šálke čaju

<p>Takýto názov mala
pekná a duchovne obohacujúca akcia, ktorá sa konala 30. apríla
2012 v Mestskej knižnici v Stropkove. Na realizácii tohto umeleckého
posedenia sa podieľali pedagógovia ZUŠ F. Veselého v Stropkove (Mgr. Helena
Vargová, Mgr. Zuzana Dravecká Mikulová, Mgr. art. Branislav Dravecký) a
pracovníci mestskej knižnice.

<p>V predvečer mesiaca mája, tohto hádam najkrajšieho mesiaca v roku, sme
poéziou a hudbou oslávili krásu ožívajúcej prírody, ale i lásku, ten
najdôležitejší a najkrajší cit v našom živote. V príjemnej atmosfére
sviečok, kytičiek žltých púpav a šálkach čaju, predviedli mladí
recitátori a hudobní interpreti s radosťou svoje umenie pred dospelým
publikom, od ktorého si na záver vyslúžili veľký potlesk. Sme úprimne
radi, že pedagógovia ZUŠ F. Veselého si vybrali ako spoluorganizátorku
tohto kultúrneho podujatia práve mestskú knižnicu. Veď kde inde patrí
stretnutie tých, ktorí majú radi umelecký prednes, či už poézie, alebo
prózy, tých ktorí každodenným vzťahom dokazujú, že literatúra a umenie
sú pre život nanajvýš potrebné, lebo ako povedal náš veľký herec a
recitátor, maestro Ladislav Chudík: „Duch nášho slovenského života je
koncentrovaný v poézii, tam je náš obraz, tam sú naše bôle i radosť,
nesmieme podceniť, či zanedbať odkaz generácii: poézia i literatúra
vôbec, existenčne potrebuje svojich verných, čiže čitateľov,
poslucháčov, interpretov, recitátorov… Oživené slovo sa k živým
prihovára, aby sme si boli bližší, ľudskejší, tolerantnejší.“ Na
záver by sme chceli poďakovať aj tým pedagógom, ktorí sa síce
nepodieľali priamo na realizácii akcie, ale pomohli pri jej príprave (Mgr. N.
Čepová, , Ľ. Jakubčová, Mgr. M. Prusáková, Mgr. T. Jakubčo, J. Illeš
st., J. Illeš ml.).
Barburská Olga – vedúca Mestskej knižnice
v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter