Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hrubá stavba bytovky v Breznici je už hotová

<p>Ešte v máji minulého roku začali v Breznici stavať nový bytový dom
so 14 nájomnými bytmi. V súčasnosti je dokončená hrubá stavba.</p>

<p><strong><em>„V priebehu februára sme schvaľovali zmluvu o budúcej
zmluve podpísanú s investorom PD Stropkov, odosielali sme žiadosti
o dotácie na Štátny fond rozvoja bývania a na Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Kúpa nehnuteľnosti je totiž podmienená
tým, že získame prostriedky z týchto dvoch fondov. V závislosti od toho,
ako dlho bude trvať schvaľovací proces, bude obytný dom aj
dokončený,“</em></strong> informoval nás starosta Breznice Slavomír
Brendza a dodal, že pokiaľ sa nevyskytnú vážnejšie problémy, stavba by
mala byť skolaudovaná v lete tohto roku. V súčasnosti evidujú na obecnom
úrade 29 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. O tom, ktorým záujemcom
ho napokon pridelia, rozhodne obecné zastupiteľstvo. Podľa vyjadrenia
starostu všetkých, ktorí si žiadosti podali, oslovia. <strong><em>„Máme
informácie, že niektorí si podali žiadosti vo viacerých obciach, preto
budeme zoznam pred schválením aktualizovať,“</em></strong> vysvetlil. Pre
výstavbu bytového domu v Breznici sa rozhodol najmä preto, že tu chce
pritiahnuť čo najviac mladých rodín s deťmi. <strong><em>„Chceme, aby
Breznica omladla, pretože nám v dôsledku zlých politických rozhodnutí
ešte z čias boľševizmu zostarla. Boli sme prosperujúcou strediskovou
obcou, o tento status sme prišli a zakázali nám aj ďalšiu výstavbu. Pri
upratovaní som našiel Lexikón obcí z roku 1965. Tam sa uvádza, že
Breznica mala v roku 1965 761 obyvateľov, z toho 276 detí od nula do
14 rokov. V súčasnosti má 780 obyvateľov, ale len približne 140 detí
v tomto veku,“</em></strong> porovnal a doplnil, že práve z tohto dôvodu
budú pri prideľovaní bytov uprednostňovať práve mladé rodiny
s deťmi.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-03/10-bytovka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-03/10-bytovka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter