Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„Hrady Východu“ – vydarená akcia KST Slávia Stropkov

V nedeľu 23. júla
sa turisti vybrali spoznávať Obišovský hrad a jeho okolie. Podujatie
z cyklu „Hrady Východu“, ktoré každoročne organizuje Klub slovenských
turistov Slávia Stropkov, sa zúčastnilo takmer tridsať členov i nečlenov
tohto klubu.

Obec Obišovce leží v severnom výbežku Košickej kotliny pri vtoku
Svinky do Hornádu. Na vyvýšenine Zámčisko sú zvyšky hradu
z 13. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1289 a jej názov
je odvodený od mena Obus alebo Obuš. Vyvíjala sa zo staršej usadlosti.
Najskôr patrila pod panstvo Abovcov z Drienova.
Nádherné a strategické položenie lokality lákalo staršie civilizácie,
o čom hovoria aj bohaté historické, ale aj vzácne archeologické nálezy.
Obyvateľstvo obce sa zaoberalo baníctvom a v okolí vidno ešte staré otvory
šachiet baní i úlomky rudy.
Našou prvou zastávkou bol rímskokatolícky kostol, ktorý je zasvätený
Ružencovej Panne Márii a kde sa prvú októbrovú nedeľu koná púť spojená
s odpustom. Tisíce pútnikov prichádza do tejto dediny uctiť si Milostivý
obraz Panny Márie, s ktorým je spojených viacero legiend.
K hradu vedie poľná cesta, ktorá je dlhá takmer 2 km. Samotný Obišovský
hrad – zrúcanina patrí k tým hrádkom, ktoré sa začali v Uhorsku
stavať po roku 1242 a ktoré zanikali na rozhraní 15. – 16. storočia
v čase zvýšeného hradoborectva.
Celý hradný areál sa skladá zo stredovekej prístupovej cesty, vonkajšieho
valu s vnútornou priekopou, hradného múru so vstupnou bránou, strážnej
miestnosti, veže paláca a vlastného nádvoria s cisternou. Príjazdová
cesta k hradu je dobre viditeľná ešte i dnes.
Obišovský hrad patrí do zoskupenia 6 hradov – Šarišský, Kapušiansky,
hrad Šebeš, Zbojnícky hrad a Lipovec, ktoré sú združené pod názvom
Prešovská hradná cesta. O hrad sa stará OZ Rákociho cesta v spolupráci
s obcou Obišovce.
J. Fiľakovský z KST Regiónu Prešov nás ďalej sprevádzal horami –
dolami, lesom i cez lúky na Nižnú Ščerbovú Horu, odkiaľ sme ďalej
putovali ku Kendickému krížu, ktorý je súčasťou náučného chodníka
Kendický chotár, kde sme si oddýchli a občerstvili sa. Kríž postavii
v roku 1933 pátri Františkáni, ktorí v tom čase spravovali kendickú
farnosť. Na sviatok Povýšenia sv. kríža sa organizuje k tomuto krížu
tzv. krížová púť, ktorá sa stala tradíciou
Odtiaľ sme kráčali ďalšiu takmer hodinu na Borkút. Cestou sa nám
ponúkali nádherné, dych berúce výhľady na Slanské vrchy.
Zastavili sme sa na kopci Furča, ktorý leží na západ od obce Haniska
v okrese Prešov a je súčasťou Šarišskej vrchoviny. Na kopci sa nachádza
Pamätník roľníckej vzbury 1831, ktorý je postavený podľa návrhu arch. J.
Pospíšila a ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Významnou kapitolou
dejín regiónu bolo sedliacke povstanie v roku 1831. Epidémia cholery,
ktorá sa rozšírila z Haliča začala kosiť ľudí a zaplavila celú
Šarišskú stolicu, čo vyvolalo vzburu poddaných. Na počesť sedliackeho
povstania, ktoré kruto potlačili a 119 ľudí popravili, postavili v roku
1938 na kopci Furča nad Haniskou pamätník predstavujúci dominantu katastra
obce.
Od pamätníka to bol už len malý kúsok do prímestskej oddychovej časti
Borkút, kde na nás čakalo chladivé osvieženie a klimatizovaný autobus.
Lesy a minerálne pramene na Borkúte sú dlhé roky obľúbeným miestom nielen
pre miestnych z obce, ale aj Prešovčanov i ľudí z blízkeho a ďalekého
okolia.
Touto cestou ďakujeme KST Slávia Stropkov za zorganizovanie tohto
zaujímavého podujatia, ktoré prinieslo relax, odpočinok, nové vedomosti a
skvelé výhľady. Ďakujeme tiež predsedovi KST Prešov J. Fiľakovskému za
sprevádzanie po týchto nádherných končinách a za profesionálny výklad
pri každom zastavení. Nechýbali informácie o kostole, o legende
Milostivého obrazu, o hrade, o pamätníku a mnoho iných.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, kdekoľvek to bude, nebudeme
chýbať!

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter