Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hovorme spolu o duševnom zdraví

<p>V máji sme využili esenciu benefitov internetovej komunikácie v projekte
„Len 5 minút“, v ktorom sme oslovili verejnosť, aby nezabúdala hovoriť
o svojom vlastnom duševnom zdraví. Nabádali sme spolu s mienkotvornými
osobnosťami, aby každý z nás hovoril so svojimi blízkymi o duševných a
citových veciach. Stretli sme sa s veľkým záujmom aj s mnohými
otáznikmi.</p>

<p>Ako hovoriť o duševnom zdraví? Hovoriť aj o duševných poruchách?
S kým sa zhovárať? Niekto by sa aj rád porozprával, ale vraj nemá
s kým. Alebo naopak, komu sa zdôveriť s takýmito nesmierne citlivými a
intímnymi témami? Pripravili sme s terapeutkou Jolanou Kusou rady o tom, ako
viesť rozhovory o duševnom zdraví, podľa toho v akých situáciách sa
človek práva nachádza. V rámci jesennej kampane vás chceme vyzvať, aby
ste pokračovali a hľadali svoje blízke osoby, či už v rodine alebo medzi
priateľmi a zhovárali sa o svojom duševnom prežívaní. Je to dôležité
pre uchovanie vášho zdravia! Ak prežívate šťastie spolu s ostatnými,
vaša radosť je väčšia – a ak zdieľate svoje nešťastie s blízkymi,
váš smútok je menší. Prečo to robíme? Naučíme vás nebáť sa choroby a
nebáť sa chorého. Na Slovensku stále veríme rôznym mýtom a poverám a
preto neveríme, že aj s duševnou poruchou sa dá normálne žiť. Je to aj
preto, že stigma spojená s duševnou poruchou bráni nám v Lige, aby sme
vám dlhodobo predstavovali ľudí, ktorí si aj s duševnou poruchou žijú
dobre, pracujú a majú rodinu. V rámci stigmatizácie sa ľudia, ktorí
žijú medzi nami a pracujú a majú svoje rodinné a spoločenské zázemie,
nechcú priznávať so svojimi duševnými problémami, resp. s tým, že sa
liečia. Je to ich výsostné právo a niet sa im čo čudovať. Len čo by sa
totiž „rozkríklo“, že sa liečia na diagnostikovanú duševnú poruchu,
hneď by sa našli „mudrci“, ktorí by za ich bežnými (inak normálne
tolerovanými) chybami videli duševnú poruchu. Boja sa, a celkom oprávnene,
že by prichádzali o prácu, o svoju ľudskú dôstojnosť, o živobytie a
o celý svoj život. Naša nevedomosť a predsudky škodia týmto ľuďom.
Svojou nevzdelanosťou bránime ich kvalitnej a rýchlej liečbe. Pretože mnoho
ľudí sa radšej k duševnej poruche neprizná a ani sa nelieči! Ich porucha
sa zhoršuje a ich liečba sa predĺži – ak k nej vôbec príde! Najhoršie
je keď sa nádejný pacient k liečbe ani nedostane, choroba ho prevalcuje, on
stratí prácu aj svoj súkromný život. Naše edukačné kampane vysvetľujú
nesprávne názory a predsudky a zachraňujú tým mnohé ľudské osudy. Možno
sa vďaka korektným a správnym vedomostiam o vzniku a liečbe duševných
porúch, ako sú alkoholizmus, ADHD, depresia či schizofrénia, aj vy naučíte
nebáť sa týchto duševných porúch (aj keď sú nepríjemné) a možno sa
naučíte nebáť sa ľudí trpiacich duševnou poruchou. Oni si ju nevybrali a
duševná porucha môže stretnúť každého, neodvíja sa od vzdelania či
bohatstva alebo nebodaj silnej vôle. Nedá sa vydržať, dá sa len liečiť
s psychoterapeutom. My ostaní môžeme pomáhať alebo škodiť. Pomôžte
nám pomáhať!<br>
<strong>Oľga Valentová</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter