Hosťovanie v Dukle

obrazek„Kde počuješ
spev, tam vstúp. Tam dobré srdcia majú, zlí ľudia, uver mi, nikdy
nespievajú.“ (J. W. Goethe).
Aj takýmto mottom sa riadia organizátori
a návštevníci Medzinárodnej prehliadky kostolných a cirkevných zborov
v neďalekej Dukle v Poľsku.

Dňa 14. 6. 2009 sa v kostole o. o. Bernarnardynow uskutočnil už jej
jubilejný X. ročník s týmito cieľmi: uctenie si pamiatky 12. výročia
pobytu Svätého Otca Jána Pavla II. v Dukle, kanonizácia sv. Jána z Dukly,
rozvíjanie sakrálnej tvorivosti, vypočutie dokonalých skladieb v podaní
jednotlivých zborov, výmena a nadviazanie kontaktov medzi zbormi, ochrana
kultúrneho dedičstva.
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Kláštore redemptoristov v Stropkove pod vedením
dirigentky Ľ. Jakubčovej a org. ved. o. J. Rizmana je stálym hosťom tohoto
podujatia. V tomto roku sme sa ho zúčastnili už po deviaty krát. Svojimi
vystúpeniami sme si získali srdcia organizátorov i obecenstva, ktoré je
mimochodom veľmi vnímavé, milé a vďačné. Emócie prítomných znásobilo
aj to, že sa medzi jednotlivými vystúpeniami, počas hovoreného slova, na
veľkoplošnej obrazovke premietali zábery z pobytu Jána Pavla II. Zo
zahraničia vystúpil okrem nás ešte Zbor Gymnázim im. Balinta Balassieho
z Budapešti, Zbor Sursum Corda zo Sambora z Ukrajiny a 5 poľských zborov.
Pred záverom a odovzdaním cien všetci prítomní v preplnenom kostole
zaspievali pieseň Barka a Patrone náš sv. Jane. Atmosféra bola fantastická
a rozchádzali sme sa s vierou a želaním, že sa o rok stretneme znova.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o túto úspešnú a požehnanú
udalosť, najmä p. Grazyne Ostrowskej, ktorá je dušou všetkých podujatí od
ich zrodu.
Mária Kavková

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter