Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hosťom na oslavách 50. výročia vzniku Ondavanu bol aj Dušan Jamrich

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-ondavan-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý týždeň sme
v našom týždenníku uverejnili článok o sobotňajších oslavách
50. výročia vzniku divadelného ochotníckeho súboru Ondavan .V tomto
vydaní sa zameriame na nedeľňajšiu časť. Oslavy v tento deň sa začali
v reprezentačnej sále Kaštieľa, kde sa konal zápis do pamätnej knihy,
stretnutie s jubilujúcim súborom s krátkym kultúrnym programom a krstom
knihy Ondavan.</p>

<p>Nechýbalo ani odovzdávanie pamätných listov. Autorkou spomínanej knihy
o Ondavane je Marta Satlerová. Krstnými rodičmi sa stali viceprimátor
Martin Jakubov a vzácny hosť tohto podujatia ,herec, Dušan Jamrich.
Vyvrcholením celého nedeľňajšieho dňa bol pozdrav jubilujúcemu súboru od
vynikajúceho herca pána Jamricha a po ňom slávnostná premiéra divadelného
ochotníckeho súboru Ondavan s hrou Všetko naopak od Jána Chalupku. Diváci
boli z príhovoru Dušana Jamricha nadšení a vyslúžil si obrovský potlesk.
<strong><em>„Dnes sme uviedli do života dielo od pani Satlerovej, čo je
úžasná vec, lebo ľudská pamäť je pominuteľná. Táto kniha ale
zabezpečí, aby pamäť nezahynula. Druhý dojímavým bodom bolo, že tú
istú knihu podpisovali starší, no zároveň aj najmladší členovia
súboru,“</em></strong> aj takto zneli jeho slová. Po skončení predstavenia
sme oslovili aj samotného Dušana Jamricha. <strong><em>„Vystúpenie sa mi
páčilo. Bol som skoro až dojatý bezprostrednosťou hercov, ale hlavne ich
úprimným vzťahom. Bolo na nich vidieť, že ich hranie bavilo a to je veľmi
dôležité.“</em></strong> Opýtali sme sa, aké sú podľa neho predpoklady
na dobrého herca. <strong><em>„Samozrejme, nesmie chýbať talent. Okrem toho
musí byť ochotný podstúpiť drinu.“</em></strong> Dušan Jamrich je
rodákom z Bratislavy, v našom meste bol po prvýkrát.
<strong><em>„V Stropkove sa mi páči, tunajšie kostoly sú tu podľa mňa
impozantné,“</em></strong> dodáva. Na tejto nedeľňajšej premiére
nechýbali aj ďalší vzácni hostia ako sú Zuzana Galková, metodička
Národného osvetového centra, Mária Pajzinková, riaditeľka Podduklianskeho
osvetového strediska vo Svidníku, delegácia z Poľska a na jej čele Marta
Zdieblo a Wójt Boguslaw Mucha. Nezabudli sme ani na hercov predstavenia Všetko
naopak. Pre Sofiu Klebanovú to bolo jej prvé odohrané predstavenie.
<strong><em>„Na generálke ma upozornili na chyby. Myslím, že na premiére
to bolo určite lepšie. Zo začiatku som mala trému, tá však neskôr opadla.
Počúvala som rozprávky, ktoré narozprával Dušan Jamrich. Veľmi sa mi
páčili. Doniesla som si aj CD, aby mi ho podpísal.“ Zuzka Motyková bola
s vystúpením taktiež spokojná. „Hralo sa mi dobre, bolo to také
uvoľnené, i keď samozrejme, istá tréma tam bola. Potešila ma aj vysoká
návštevnosť.“</em></strong> Súbor Ondavan získal poctu generálnej
riaditeľky z Národného osvetového strediska pri príležitosti
50. výročia vzniku za uchovávanie a rozvoj tradícií ochotníckeho divadla
v Stropkove. Režisér Daniel Soóš Poctu za dlhoročný prínos pre rozvoj
ochotníckeho divadla v oblasti tvorby divadelných hier, scénografie a
kostýmovej tvorby. Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku ocenilo
Ondavan taktiež cenou za 50 rokov činnosti.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-ondavan-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-ondavan-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-ondavan-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-ondavan-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-ondavan-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-ondavan-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter