Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Históriu Tokajíka spoznávali slovenskí aj zahraniční študenti

<p>V rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Spoznajme sa navzájom,
ktorý je obsahovo zameraný na spoločné dejiny Čechov a Slovákov v období
1. československej republiky, 2. svetovej vojny a vzťahy oboch národov
v súčasnom období, navštívila obec Tokajík skupina slovenských a
zahraničných študentov.

<p>Usporiadateľmi spomínaného projektu sú Múzeum SNP Banská Bystrica,
Slovensko-česká spoločnosť (ČR), Gymnázium J. G. Tajovského Banská
Bystrica, Památník Lidice (ČR) a Památník Terezín (ČR). Zapojilo sa
doňho 23 českých, 12 slovenských a desať nemeckých študentov.
„Slovenskí študenti sú skvelí aj v tom, že všetci sú
seminaristi z vyučovacieho predmetu dejepis, budúci maturanti a aktívne sa
ako lektori zapojili do rovesníckeho sprevádzania svojich spolužiakov
putovnými výstavami Heydrichiada a Návraty lidických detí, ktoré boli
nainštalované na Gymnáziu J. G. Tajovského a ktoré pre tieto účely
zapožičalo Múzeum SNP od svojho dlhoročného partnera Památník
Lidice,“
zhodnotila PhDr. Jana Odrobiňáková, edukátor a
manažér vzdelávania Múzea SNP v Banskej Bystrici a ďalej uviedla, že
Múzeum Tokajíckej tragédie patrí medzi vysunuté (externé) expozície
Múzea SNP, čo bolo jedným z dôvodov, prečo sa rozhodli navštíviť túto
východoslovenskú obec. Okrem toho, keďže prvú časť projektu nazvali Po
stopách vojenskej histórie, problematika Tokajíckej tragédie bezpochyby
zapadla do jeho obsahovej roviny. Zaujímalo nás, aké dojmy si študenti
z návštevy Tokajíka odniesli. „Študentom sa návšteva
pamätníka, ale aj samotnej expozície múzea veľmi páčila. Tragické
historické udalosti, o ktorých tu počuli vôbec po prvýkrát, boli
umocnené stretnutím so žijúcim pamätníkom, ktorý o nich veľmi pútavo
rozprával, a tak aspoň čiastočne priblížil fikciu historických udalostí
k reálnemu emočnému precíteniu. Súčasne v rozhovore s ním aplikovali
študenti metódy orálnej histórie.“
Milú návštevu
sprevádzala starostka Tokajíka Jana Medvecová. „Bol to veľmi
príjemne strávený deň, študenti boli milí, živo sa zaujímali
o históriu obce. Myslím, že od nás odchádzali s novými poznatkami aj
osobnými zážitkami. Veľmi rada ich v Tokajíku opäť
privítam,“
odkázala.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter