Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Historický okamih pre mesto Stropkov

25. júna sa vôbec po prvý krát bude v meste Stropkov konať výjazdové
rokovanie vlády Slovenskej republiky, cieľom ktorého je prerokovanie a
následne schválenie akčného plánu. Dokument bol vypracovaný na základe
zaradenia okresu Stropkov do zoznamu najmenej rozvinutých okresov ešte
v októbri minulého roka a jeho úlohou je vytvorenie 262 nových pracovných
miest v okrese Stropkov do roku 2023.

Popoludní o 14. hodine je v mestskom kultúrnom stredisku naplánované
stretnutie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho so starostami obcí
stropkovského okresu. Primátor mesta Stropkov ako aj starostovia všetkých
obcí nášho okresu teda dostanú priestor na to, aby diskutovali
o problémoch, ktoré trápia ich samosprávu a spoločne budú hľadať
riešenia.
Pálčivým problémom takmer všetkých obcí je podľa slov prednostu
Okresného úradu v Stropkove A. Veselého hlavne verejné obstarávanie.
„Nemenej dôležité sú tiež otázky školstva, kapacity
materských a základných škôl, financovanie rekonštrukcií miestnych
komunikácií a iné. Problémov je veľa, priestor teda dostanú na samotnom
rokovaní. Jednoznačne chceme vidieť, že táto debata bude mať nejaké
konkrétne výsledky v krátkej dobe, ale i z dlhodobého
hľadiska,“
povedal A. Veselý.
Stretnutia by sa mal zúčastniť aj Richard Raši, ktorý je podpredsedom
vlády SR pre investície a informatizáciu, ale tiež minister sociálnych
vecí a rodiny SR Ján Richter, ktorý túto funkciu zastáva od roku 2012.
Zasadnutie vlády SR sa bude konať o 15.00 hod v reprezentačnej sále
nášho stropkovského kaštieľa, kde sa bude schvaľovať akčný plán pre
okres Stropkov, ktorý bol pripravený v súčinnosti so Slovenskou technickou
univerzitou.
„Po schválení tohto dokumentu si ho občania budú môcť
pozrieť na webovej stránke Úradu vlády SR. Verím, že v stredu, najneskôr
vo štvrtok už tento schválený dokument bude k nahliadnutiu, takže kto bude
mať záujem, môže si ho pozrieť,“
uviedol A. Veselý a
dodal, že ak by po schválení akčného plánu vznikla nová situácia, či
požiadavka, nebude problém navrhnúť každú túto zmenu na prerokovanie,
pretože akčný plán je flexibilným a otvoreným dokumentom.
Po skončení rokovania budú mať ministri jednotlivých rezortov ďalší
program. Ministerka vnútra SR Denisa Saková napríklad zavíta do obce Vyšná
Olšava i Breznička, kde slávnostne odovzdá do užívania dobrovoľníkom
z hasičského zboru protipovodňové vozíky.
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu absolvuje stretnutie
s vedením Tesly Stropkov, a. s. generálny riaditeľ Tesly Stropkov Ing.
Daniel Roth. „Sme pyšní na to, že náš hlavný zamestnávateľ
v okrese je práve z priemyselnej oblasti, že to nie je verejná správa,
alebo zdravotníctvo, či školstvo, ale podnikateľský subjekt, ktorý je
elektropriemyselne zameraný,“
povedal A. Veselý.
O ďalších konkrétnych výsledkoch i horúcich témach, ktoré prinesie
toto rokovanie vás budeme podrobne informovať v nasledujúcom vydaní.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter