Hendikepované deti si zmerali sily v športe boccia

<p>Boccia (čítaj boča)
je špeciálny šport určený pre telesne postihnutých športovcov. Od roku
1984 sa zaraďuje medzi paraolympijské disciplíny a v súčasnosti sa hráva
vo viac ako 50 krajinách sveta.

<p>Každý hráč, pár alebo tím, má k dispozícii šesť lôpt. Jedna
skupina má červené, druhá modré. Úlohou každého hráča alebo tímu je
dostať svoje lopty čo najbližšie k hlavnej lopte bielej farby – jacku.
Práve tomuto športu sa prednedávnom začali venovať aj klienti Domu detí
Božieho milosrdenstva a minulý týždeň sa v Stropkove stretli v dueli so
svojimi poľskými vrstovníkmi. PaedDr. Jaroslav Maruščák, projektový
manažér občianskeho združenia Nový domov, ktoré sídli v Stropkove na
Kalinčiakovej ulici (Ide o iný subjekt ako je sociálne zariadenie Nový
Domov n. o. na Šandalskej v Stropkove – pozn. red.) ozrejmil, kde siahajú
počiatky spolupráce s poľskou stranou. „Naše OZ vzniklo
v roku 2008. Zaoberáme sa poskytovaním rôznych projektov,
výchovno-rekreačných programov v oblasti sociálnych služieb, máme
akreditáciu MPSVaR a MŠ SR. S poľskou neziskovou organizáciou Gniazdo sme
sa stretli na jednom projekte organizovanom ÚPSVaR Stará Ľubovňa. Práve tam
sme sa bližšie zoznámili a nadviazali spoluprácu. V rámci projektu, ktorý
vypracovala predsedníčka tejto poľskej neziskovky so sídlom v Starym Saczu
pani Zofia Weislo, sme deti z Domu detí Božieho milosrdenstva zapojili do
súťaží v športe boccia. 21. februára sme dostali aj pravidlá hry a
pomôcky, teda kožené loptičky, s ktorými sa hrá.“
Ako sa
hrá boccia, sme mali možnosť sledovať počas zápolenia medzi poľskými a
slovenskými hráčmi. Proti sebe sa postavili trojčlenné družstvá a plne sa
sústredili na hru. Deti súťažili s veľkým nadšením a snažili sa podať
čo najlepšie výkony. Príležitosť zahrať si bocciu využili aj dospelí
zástupcovia NO Gniazdo a Domu detí Božieho milosrdenstva. „Dve
športové stretnutia sme už absolvovali, toto je tretie, nasledovať bude
ešte jedno. Všetko vyvrcholí 11. mája v Poľsku, kde sa za prítomnosti
14 družstiev uskutoční medzinárodný turnaj v boccii. Deti z DDBM budú
reprezentovať Slovensko,“
doplnil J. Maruščák.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter