Hasičské zbrojnice za milióny zívajú prázdnotou

<p>Koncom minulého roka
boli v Bžanoch a Havaji dokončené projekty na vybudovanie nových
hasičských staníc. Investície dosiahli spolu vyše 500 tis. eur (15 mil.
korún), no objekty dodnes neslúžia svojmu účelu a obce doplácajú na ich
prevádzku. V Havaji ani Bžanoch totiž nemajú potrebné vybavenie zbrojníc
ani hasičskú posádku. Projekty boli financované z prostriedkov EÚ
s 5-percentnou spoluúčasťou samospráv. O ich realizácii rozhodla ešte
predchádzajúca vláda. Podľa starostu Havaja Stanislava Viňarského však
celý zámer budovania nových staníc nebol dotiahnutý do konca.

<p>„Objekty sa dokončili a tým to skončilo. Obci vznikli
náklady už pri spolufinancovaní a teraz je potrebné budovu vykurovať.
V súčasnosti tam máme uskladnenú techniku po dobrovoľnom hasičskom zbore,
ktorý kedysi v obci fungoval,“
uviedol starosta. Nová
zbrojnica vznikla ako prístavba obecného zdravotného strediska. Obec ju
počas najbližších štyroch rokov nesmie využívať na iný účel, no na
zriadenie hasičského zboru prostriedky nemá.
V Bžanoch je podľa starostu aj vzhľadom na blízkosť rekreačnej oblasti
Domaša – Valkov hasičská zbrojnica s posádkou potrebná. Ani ich nová
budova však neslúži svojmu účelu. Priestory využívajú terénni sociálni
pracovníci pôsobiaci v obci. Na rozdiel od Havaja nemajú v Bžanoch okrem
niekoľkých hadíc žiadnu hasičskú techniku. „Z obecných
peňazí si ju určite nemôžeme dovoliť zakúpiť, ale máme záujem, aby tu
bol zriadený hasičský zbor. Možno sa nám v budúcnosti podarí presadiť,
aby tu fungovala posádka, pretože v prípade požiaru, povedzme na Valkove,
by sa čas na zásah výraznejšie skrátil v porovnaní s výjazdom zo
Stropkova,“
uviedol M. Fečko.
Riaditeľka kancelárie Prezídia Hasičského a záchranného zboru mjr. PhDr.
Dana Šebestová povedala, že v súčasnosti sa neuvažuje so zriadením
nových staníc HaZZ v našom okrese. Hasičov i potrebnú techniku by si mali
zabezpečiť samotné obce. „Máme za to, že ak obec splnila
stanovené kritéria a požiadala o pridelenie finančných prostriedkov a
následne zrekonštruovala hasičskú zbrojnicu, má záujem aj o jej
prevádzku, financovanie a odbornú prípravu členov obecného hasičského
zboru,“
vysvetlila D. Šebestová.
Zriadenie a akcieschopnosť obecného hasičského zboru upravuje zákon
o ochrane pred požiarmi a vyhláška ministerstva vnútra o hasičských
jednotkách. Za minimálne vybavenie obecného hasičského zboru alebo
závodného hasičského zboru sa považuje, ak má akcieschopnú cisternovú
automobilovú striekačku alebo dopravný automobil s motorovou striekačkou,
minimálne 300-metrové hadicové vedenie, osobné ochranné pracovné
prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie
záchranných prác pre každého zamestnanca alebo člena hasičského
družstva, vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie
konštrukcií pri zásahu. Obecný hasičský zbor sa považuje za
akcieschopný, ak sú v hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu
výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia zboru.
Keďže náklady na prevádzku hasičskej zbrojnice, zakúpenie hasičskej
techniky, materiálno-technické vybavenie a vykonávanie odbornej prípravy
členov obecného hasičského zboru musia znášať obce, dá sa predpokladať,
že vzhľadom na nedostatok financií budú nové zbrojnice v Havaji a Bžanoch
prázdne aj naďalej.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter