Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Harmonogram stavebných prác súvisiacich s výstavbou kanalizácie

<p>Vážení občania, po konzultáciách s investorom a zhotoviteľmi stavby
„Stropkov – Krušinec – Tisinec – rozšírenie kanalizácie a
intenzifikácia ČOV“ prinášame harmonogram stavebných prác na
jednotlivých uliciach s popisom možných obmedzení, termínmi výstavby
i plánovaného ukončenia. V prípade zmien, neplánovaných prác, prípadne
urýchlenia jednotlivých úsekov budeme verejnosť včas informovať. Zároveň
Vás žiadame o trpezlivosť, keďže stavbu v takomto rozsahu nie je možné
realizovať bez zásahov do chodníkov, miestnych komunikácií, mestských
i súkromných pozemkov.</p>

<p><strong>Ulica Petejovská (monolitická šachta)</strong><br>
Od pondelka 25. mája došlo k dočasnému uzatvoreniu časti ulice (od
križovatky s ul. Šarišskou, po križovatku s ul. Hrnčiarskou). Uzávierku
miestnej komunikácie zhotoviteľ zabezpečí príslušným dopravným
značením s vyznačením obchádzkovej trasy po Hrnčiarskej a Krátkej ulici.
Uzávierka je povolená do 31. júla 2015.<br>
<strong>Úsek Za jarkom, Kukučínova, Štefánikova (803 m)</strong><br>
Mlynská ulica – realizácia jún, júl; postupná uzávera ulice kvôli
výstavbe monolitických šácht.<br>
Nákladná doprava bude odklonená cez Bokšu, obchádzka pre osobnú dopravu
bude viesť ulicami Za jarkom, Kukučínova a Matice slovenskej.<br>
Povrchové úpravy v mesiacoch august, september.<br>
<strong>Štefánikova</strong> – realizácia v júni, povrchové úpravy
v júli a auguste.<br>
<strong>Za jarkom</strong> – realizácia v júni a júli, povrchové úpravy
v júli a auguste.<br>
<strong>Kukučínova</strong> – prepojenie 10 m úseku stoky, dopravné
obmedzenie dva júlové dni; povrchové úpravy v auguste.<br>
<strong>Mlynská, Nový riadok (stoka, 753 m)</strong><br>
realizácia máj až september<br>
<strong>Nový riadok</strong> – obmedzenie do konca júna; povrchové úpravy
v septembri<br>
<strong>Mlynská</strong> – postupná uzávera kvôli výstavbe
monolitických šácht, po ich dokončení bude realizovaná výstavba stoky,
kvôli ktorej bude uzavretý jeden jazdný pruh v dĺžke 150 m od konca júna
do konca júla; povrchové úpravy v auguste a septembri.<br>
<strong>Hviezdoslavova, Letná (stoka, 1040 m)</strong><br>
realizácia máj až september;<br>
V máji a júni čiastočná uzávierka bez obchádzky, ďalšie obmedzenia
podľa podmienok rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácií; povrchové
úpravy v auguste a septembri.<br>
<strong>Matice slovenskej (stoka, 720 m)</strong><br>
realizácia júl, august; čiastočná uzávierka bez obchádzky;<br>
povrchové úpravy v etapách máj – jún a august – september.<br>
<strong>Zámocká za MsÚ (stoka, 100 m)</strong><br>
realizácia jún; čiastočná uzávera bez obchádzky, povrchové úpravy júl,
august.<br>
<strong>Zámocká – areál gymnázia (stoka 261 m)</strong><br>
realizácia júl, august; čiastočná uzávera bez obchádzky; povrchové
úpravy júl, august.<br>
<strong>Bankovská (stoka, 326 m)</strong><br>
realizácia júl, august; povrchové úpravy september.<br>
Chotčanská (stoka, 983 m)<br>
realizácia máj – september; čiastočná uzávierka štátnej cesty bez
obchádzky; povrchové úpravy jún až august, záverečné v októbri.<br>
<strong>Prepojenie ulíc Ondavská, S. Jurkoviča</strong><br>
realizácia v júli; povrchové úpravy v júli a auguste<br>
<strong>Požiarnická ulica</strong><br>
realizácia máj, jún; čiastočná uzávera bez obchádzky; povrchové úpravy
v júli a auguste.<br>
<strong>Ukončené úseky ČOV Tesla, Hviezdoslavova, Ciolkovského, Ondavská,
S. Jurkoviča</strong><br>
povrchové úpravy jún až august<br>
<strong>Ukončené úseky akad. Pavlova, Šarišská</strong><br>
povrchové úpravy august, september</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter