Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gymnazisti maturovali ako prví

Minulý týždeň absolvovali skúšku z dospelosti maturanti na Gymnáziu
v Stropkove. K ústnym maturitným skúškam, ktoré sa uskutočnili v dňoch
17. až 21. mája pristúpilo 87 študentov. „Zo slovenského
jazyka a literatúry maturovalo 87 študentov, 22 študentov maturovalo
z anglického jazyka, pričom ďalším 6 študentom bol ako náhrada
maturitnej skúšky uznaný certifikát City&Guilds, ktorý obdržali
v decembri 2009. Z nemeckého jazyka maturovalo 41 maturantov, z ruského
jazyka 23 maturantov, z dejepisu 33 maturantov, z náuky o spoločnosti
23 maturantov, z geografie 35 maturantov, z matematiky 20 maturantov,
z chémie 17 maturantov, z biológie 22 maturantov a z informatiky
20 maturantov,“
uviedla zástupkyňa riaditeľa gymnázia RNDr.
Ľubov Petričková a dodala, že počas ústnych maturitných skúšok
nezaznamenali žiadne rušivé momenty. „Úroveň vedomostí
našich študentov bola na požadovanej úrovni,“
uzavrela.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter