Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gymnazisti majú maturity úspešne za sebou

<p>Maturanti z Gymnázia
v Stropkove už majú skúšku z dospelosti za sebou. Celkom osemdesiat
študentov 4. A (triedna učiteľka PhDr. Tatiana Belovežčíková), 4. B
(triedna učiteľka Mgr. Margita Hecková) a oktávy (triedny učiteľ PaedDr.
Peter Štofira) v dňoch 21. až 24. mája absolvovalo ústne maturitné
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

<p>Z anglického jazyka maturovalo 30 žiakov (ďalších 16 malo uznanú
náhradu maturitnej skúšky z anglického jazyka), z nemeckého jazyka
26 žiakov a ruštinu si za maturitný predmet zvolilo 14 žiakov. Z dejepisu
maturovalo 43 žiakov, z náuky o spoločnosti traja, z občianskej náuky
23, z geografie 18, z matematiky 19, z fyziky traja, z chémie 21,
z biológie 24 a z informatiky 15 žiakov. „Maturity na našom
gymnáziu prebehli bez akýchkoľvek rušivých momentov. Všetci, ktorí
pristúpili k ústnym maturitným skúškam, úspešne
zmaturovali,“
v krátkosti zhodnotila zástupkyňa riaditeľa
školy RNDr. Ľubov Petričková.
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutoční v utorok
29. mája 2011 v divadelnej sále mesta Stropkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter