Gymnazisti majú maturity úspešne za sebou

<p>Maturanti z Gymnázia
v Stropkove už majú skúšku z dospelosti za sebou. Celkom osemdesiat
študentov 4. A (triedna učiteľka PhDr. Tatiana Belovežčíková), 4. B
(triedna učiteľka Mgr. Margita Hecková) a oktávy (triedny učiteľ PaedDr.
Peter Štofira) v dňoch 21. až 24. mája absolvovalo ústne maturitné
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

<p>Z anglického jazyka maturovalo 30 žiakov (ďalších 16 malo uznanú
náhradu maturitnej skúšky z anglického jazyka), z nemeckého jazyka
26 žiakov a ruštinu si za maturitný predmet zvolilo 14 žiakov. Z dejepisu
maturovalo 43 žiakov, z náuky o spoločnosti traja, z občianskej náuky
23, z geografie 18, z matematiky 19, z fyziky traja, z chémie 21,
z biológie 24 a z informatiky 15 žiakov. „Maturity na našom
gymnáziu prebehli bez akýchkoľvek rušivých momentov. Všetci, ktorí
pristúpili k ústnym maturitným skúškam, úspešne
zmaturovali,“
v krátkosti zhodnotila zástupkyňa riaditeľa
školy RNDr. Ľubov Petričková.
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutoční v utorok
29. mája 2011 v divadelnej sále mesta Stropkov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter