Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Grantový program Šariš ľuďom – príležitosť na využitie potenciálu Prešovského regiónu

<p>Pivovary Topvar v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš
vyhlásili ďalší ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom.
Projekty, ktoré v Prešovskom regióne pomôžu podporiť rozvoj cestovného
ruchu alebo zamestnanosť najmä žien, seniorov alebo telesne znevýhodnených
sa môžu prihlasovať do 15. januára 2016. Na ich podporu je pripravených
celkovo 16 000 €.</p>

<p>Súčasťou tohto ročníka bola aj odborná konferencia 9. novembra na
tému <strong>Ako využiť potenciál cestovného ruchu v Prešovskom
kraji,</strong> ktorú pripravila Komunitná nadácia Veľký Šariš za podpory
Pivovarov Topvar. „Reagovali sme tak na veľký záujem zo strany neziskových
organizácií, ktoré takéto projekty realizujú a chcú zvýšiť svoje šance
na získanie príspevku. Súčasťou konferencie bol preto aj praktický
workshop,“ uviedla správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš Štefánia
Lenzová. V prešovskom hoteli Dukla sa zišlo približne 30 zástupcov
mimovládnych, neziskových organizácií, občianskych združení, ale aj
predstaviteľov miest a obcí.<br>
<em>„Podľa štatistických údajov medziročne stúpol počet prenocovaní
turistov a návštevníkov v Prešovskom kraji o 6,4 %, navyše priemerný
počet strávených nocí je tu vyšší ako napríklad v Bratislavskom či
Košickom kraji,“</em> uviedol vo svojej prezentácii Marián Bujna, riaditeľ
odboru stratégie a politiky cestovného ruchu z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Dôvody prečo to tak je priblížil
výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska Martin Janoško, ktorý vyzdvihol nielen prírodné a historické
aspekty, ale aj výhodnú lokalizáciu a dopravné spojenie v tomto regióne.
<em>„So súčasným stavom však nie sme spokojní, chceme založiť
organizáciu na podporu aktívneho cestovného ruchu, krajské centrum, ktorého
prvá úloha bude zostaviť udržateľný komplexný produkt cestovného ruchu a
ten ponúkať domácim a zahraničným návštevníkom,”</em> zdôraznil M.
Janoško. Na potrebu vzájomnej spolupráce poukázal aj generálny sekretár
Zväzu hotelov a reštaurácií SR Marek Harbuľák.<br>
Konkrétny príklad podpory rozvoja cestovného ruchu zo strany súkromného
sektora – grantový program Šariš ľuďom predstavila Drahomíra
Mandíková, riaditeľka pre firemné vzťahy a komunikáciu zo spoločnosti
Pivovary Topvar. Môžu sa oň uchádzať nadácie, neziskové organizácie,
občianske združenia či neinvestičné fondy. Jednou z podmienok je, aby sa
projekty realizovali v období od 1. marca do 31. augusta 2016 v rámci
obcí a miest Prešovského kraja. Všetky projekty musia mať
verejnoprospešný charakter a musia byť zamerané na osoby staršie ako
18 rokov.<br>
<em>„Veríme, že práve podpora rozvoja cestovného ruchu a zamestnanosti
znevýhodnených skupín obyvateľov môže postupne prispievať ku skvalitneniu
života ľudí v našom regióne. Tento prístup je súčasťou našej
filozofie zodpovedného podnikania. Veríme, že ak sa bude dariť nášmu
okoliu, bude sa dariť aj nám. Je to cesta k trvalo udržateľnému rozvoju a
k vzájomnej prosperite,“</em> vysvetlila Drahomíra Mandíková.<br>
Predchádzajúci ročník programu Šariš ľuďom zaznamenal historický
úspech z pohľadu prihlásených projektov. O grantový príspevok sa
uchádzalo spolu 36 mimovládnych organizácií z 21 miest a obcí
Prešovského kraja. Podporených bolo 11 projektov, ktoré priniesli do
regiónu unikátne a zaujímavé festivaly či obnovu historických pamiatok a
zapojili množstvo lokálnych obyvateľov.<br>
Uchádzať sa o príspevok je možné vyplnením formulára, ktorý sa
nachádza na <a href=“http://www.pivovarytopvar.sk“>www.pivovarytopvar.sk</a> a
na <a href=“http://www.komunitna-velkysaris.sk“>www.komunitna-velkysaris.sk</a>
a zaslaním ho poštou v obálke označenej názvom Šariš ľuďom na adresu
Komunitná nadácia Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký
Šariš, alebo mailom na adresu <a
href=“mailto:komuni&amp;#64;nextra.sk“>komuni&amp;#64;<!—->nextra.sk</a>, s predmetom
mailu Šariš ľuďom. Medzi najlepšie projekty, ktoré zároveň splnia
kritériá štatútu, sa rozdelí suma 16 000 €. Maximálna výška
príspevku na jeden projekt je 2 500 €, pričom jeden žiadateľ môže
získať podporu len na jeden prihlásený projekt.<br>
<strong>-pr-</strong></p>

<table class="noborder">
<tr>
<td><a rel="" title=""
href="http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-saris-01.jpg"><img
src="http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-saris-01.jpg" alt=""
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter