Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gospelové koncerty rómskej mládeže pokračujú

„Chváľte nášho Boha všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho
bojíte, malí i veľkí! (Zj 19,5)
V znamení tohto biblického citátu sa niesli i ďalšie dve z plánovaných
vystúpení gospelového súboru mladých z RKC v Stropkove.

Dňa 25. 4. 2010 do farského kostola v Radome doniesli mladí radostnú
zvesť o zmŕtvychvstaní Pána vo väčšine piesňového repertoáru. K tomu
ešte zahrali divadelné scénky – Zakázaná láska a Prehratá
stávka,
ktoré v jednoduchej forme hovorili o ich živote,
o láskach, o škole, o malých víťazstvách nad sebou samým.
Dňa 10. 5. 2010 súbor zavítal aj do Breznice, kde popri gospelových
piesní mladí ponúkli prítomným veriacim v kostole scénku s názvom
,,Boh víťazí- cesta návratu“. Silný zážitok
pre všetkých divákov i samotných účinkujúcich pramenil z hlavnej
myšlienky celého predstavenia – človek ako slabý tvor konfrontovaný so
zlom ľahko padá až na samé dno svojej existencie. Tu však prichádza Boh
ako záchranca, ak sa človek rozhodne vrátiť sa, On svojou mocou človeka
vyťahuje zo všetkej špiny života a dáva mu nový život.
Pochybnosti mladých, ako to všetko zvládnu, vystriedala ozajstná radosť
z vlastných hereckých výkonov a keďže aj spevácke výkony boli výborné,
celkový dojem z vystúpenia bol hodný pochvaly i nasledovania pre ich
rovesníkov.
Poďakovanie patrí správcom oboch farností – vdp. Ľubošovi Onderčinovi
a vdp. Marekovi Eliášovi za otvorenosť pri sprostredkovaní koncertov.
Ďakujeme aj nadácii Iuventa za finančnú podporu tohto projektu a
veríme, že takto úspešne si budú naši mladí počínať aj pri ďalších
koncertoch, ktoré ich ešte čakajú.

RKC

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter