Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Giraltovský hudák 2018

V piatok 16. novembra 2018 sa žiaci ZŠ Mlynská, Stropkov zúčastnili
24. ročníka súťaže v ľudovom speve Giraltovský hudák 2018.

Súťaž prebiehala v príjemných priestoroch MsÚ v Giraltovciach a
i organizačne bola veľmi dobre pripravená. Celodennej súťaže sa
zúčastnilo vyše 40 žiakov, ktorí súťažili v piatich kategóriách.
Odborná porota nemala ľahkú úlohu. V Giraltovciach sa stretlo veľa
výborných spevákov z rôznych okresov a škôl.
Našu školu v III. kategórii reprezentovali Adam Nemec a Kamil Kitík, vo IV.
kategórii Šimona Cichá a Amália Plavčáková. Žiakov na súťaž
pripravovala Mgr. A. Knežová.
V silnej konkurencii, kde zastúpenie mali prevažne ZUŠ, si naša žiačka
Amália Plavčáková vyspievala 1. miesto vo IV. kategórii a Adam Nemec
2. miesto v III. kategórii. Víťazi boli ocenení diplomami a peknými
vecnými cenami, ale i všetci účastníci súťaže si domov odniesli malý
suvenír. Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme nielen za reprezentáciu
školy, ale i za reprezentáciu nášho mesta i okresu.
A.K.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter