Gabriela Foťka zvolili do vrcholnej funkcie Slovenského včelárskeho zväzu

Predminulý víkend sa v Žiline konalo deviate valné zhromaždenie
Slovenského zväzu včelárov, na ktorom sa volili vrcholné orgány zväzu.
Každá okresná organizácia tam vyslala jedného svojho delegáta,
stropkovskú zastupoval Gabriel Foťko, ktorý bol doposiaľ aj členom
Ústrednej volebnej a revíznej komisie SZV. Na žilinskom zhromaždení bol
pomerom hlasov 175 ku 42 zvolený za predsedu tejto komisie.
„Nie je to platená funkcia, pretože Slovenský zväz včelárov
pracuje na základe dobrovoľnosti. Ústredná volebná a revízna komisia na
čele s predsedom sa zaoberá kontrolami v účtovníctve, kontrolami
uznesení, kontrolami plánu práce, kontrolou termínovaných aj
netermínovaných úloh a dáva aj podnety výkonnému výboru na zlepšenie
práce v radoch SZV. Vedúca funkcia pre mňa znamená najmä viac tvrdej
práce a zintenzívnenie propagácie slovenského včelárstva vo
svete,“
okomentoval svoje zvolenie do vysokej funkcie Gabriel
Foťko. Predsedom ÚVRK bude nasledujúce štyri roky.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter