Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

FS Stropkovčani získali zlaté pásmo v súťaži Nositelia tradícií 2018

Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
a obec Okrúhle organizovali regionálnu súťaž Nositelia tradícií 2018,
ktorá sa konala v obci Okrúhle. Poslaním tejto súťažnej prehliadky je
aktivovať folklórne skupiny v našom regióne. Cieľom podujatia je
predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu
miestnych tardícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského
spoločenstva. Súčasne prehliadka slúži na vyhľadávanie a rekonštruovanie
neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií a ich tvorivého
spracovania do scénických výstupov. Vyhlasovateľom tejto celoslovenskej
súťažnej prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave a má
trojročnú periodicitu.
Folklórny súbor Stropkovčani s pásmom „Pridančane“ získal zlaté
pásmo a priamy postup na krajskú súťaž. „Som hrdá na
kolektív, že sme to spoločne zvládli,“
uviedla členka FS
Stropkovčani Anna Knežová.
Rodina prichádzala na svadbu svojej dcéry do ženíchovho domu až po
začepčení a redovom tanci. „Je to časť svadobného zvyku
z obce Rovné. Tam sa zabávali, svašky sa prekárali, tancovali, jedli
pečené pirohy…,“
priblížila pásmo Pridančane A.
Knežová.
Zaujímavosťou je to, že z Breznice (Zemplín) sa dievča vydalo do Rovného
(Šariš). Jedni hovoria po zemplínsky, druhí po rusínsky. „Je
tam aj dosť humoru a zábavy. Diváci sa bavili a páčilo sa im, že práve
humornou formou sa dozvedeli viac o našich krásnych ľudových
tradíciách,“
dodala A. Knežová v závere.
Folklórny súbor Stropkovčani – nositeľov tradícií budeme môcť
čoskoro vidieť v Humennom, či v Brusnici.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter