Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fraška

Ako v Kocúrkove rozpredávali tunajší radní spoločný majetok
všetkých Stropkovčanov. V tejto chvíli sú už zbytočné úvahy o tom,
prečo sa vlastne budovy, z ktorej prenájmu plynuli do mestskej pokladne
nemalé peniaze, mesto zbavovalo. Ktovie, ako by mestský rozpočet vyzeral, ak
by sa k tomu nepristúpilo. Ale to je už o inom. Dôležitý je spôsob, ako
celý proces rozpredaja naše vedenie mesta „zmanažovalo“.

Vlastné nariadenia, termíny, kritériá pre uchádzačov – to
všetko šlo v praxi bokom a tí, ktorí do poslednej chvíle verili, že
radnica dodrží vlastné vyhlásenia, ostali napokon nemilo prekvapení.
Humornou bodkou za celou touto fraškou bol list zo 16. decembra, v ktorom sa
mesto jednej z uchádzačiek po ôsmich mesiacoch „ospravedlňuje“, že
nereagovalo na jej písomnú žiadosť o odkúpenie priestorov.

Dvojica mladých ľudí, ktorí o priestory mali záujem trpezlivo
vyčkávala na to, kedy sa do celého procesu budú môcť zapojiť a peniaze
zarobené v cudzine investovať do vlastného podnikania. Vyše roka sa však
stretávali len s neochotou kompetentných na úrade. Prístup úradníkov ich
zarazil a po možnosti zhliadnuť posledné rokovanie mestského zastupiteľstva
len neveriacky krútili hlavou, čo sa to v ich rodnom meste deje a ako sa
rozhoduje o osude spoločného majetku. Nuž, aj takto možno „motivovať“
mladých ľudí ostať vo svojom rodisku.

Korunou rokovania poslancov možno nazvať alibistické vyhlásenie člena
mestskej rady Stanislava Humeníka, pre ktorého bolo konštatovanie
kontrolórky o tom, že súťaž prebehla v súlade so zákonom „sväté“.
Škoda, že zabudol na jej zistenia, podľa ktorých bol v celom procese,
ktorý súťaži predchádzal, porušený minimálne zákon o správnom
konaní. Pán poslanec, rímska právna zásada hovorí „ex iniuria ius non
oritur“ – z nezákonnosti nemôže vzniknúť právo. Teda ak súťaži
predchádzalo opakované porušovanie zákona, ani konečný výsledok nemôže
byť právne v poriadku.

K tejto téme čítajte aj Predaj
priestorov v Dome služieb sprevádzali už od začiatku pochybenia
a O. Blanár
a K. Bujdošová sú znechutení prístupom mesta

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter