Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fotografie R. Schustera sa spojili s fotografiami členov stropkovských fotoklubov, aby vznikla jedinečná a krásna výstava

Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry usporiadalo spoločnú
výstavu fotografií Rudolfa Schustera, Stropkovského fotoklubu a Klubu
nezávislých fotografov, vernisáž ktorej sa konala uplynulý piatok,
26. októbra, v spoločenskej sále kultúrneho strediska.

Vernisáž výstavy sa konala za účasti samotného pána R. Schustera, čo
bolo určite veľkou cťou pre všetkých prítomných hostí, milovníkov
fotografie i pre mesto Stropkov. Ďalej boli prítomní primátor mesta
Stropkov, prednosta MsÚ, vedúci OŠK i naša rodáčka M. Szattlerová a
mnoho iných hostí.
„Výstava fotografií má názov 46 – Pohľad generácií. Ide
o spoločnú výstavu jedného samostatného autora a dvoch stropkovských
fotoklubov,“
priblížil vedúci OŠK Tibor Kubička a dodal,
že autorkou myšlienky zorganizovania tejto spoločnej výstavy je naša
rodáčka Marta Szattlerová. Nejde o tematickú výstavu. Oslovení boli
predstavitelia oboch stropkovských fotoklubov, ktorý prišli s nápadom
„46“ práve preto, že je vystavených 46 fotografií a „pohľad
generácií“ preto, že sú tu zastúpení autori mladšej vekovej kategórie
i tí skôr narodení.
„Pána prezidenta Rudolfa Schustera poznáme ako politika,
primátora a prezidenta. Dnes ho spoznávame ako fotografa a filmára. Pán R.
Schuster miluje cestovanie, neporušenú prírodu a dobrodružstvo. Výsledkom
týchto záľub je množstvo ciest do vzdialených kútov našej planéty. Má
však ešte jednu vášeň – zachytávať túto krásu pomocou fotoaparátu
alebo videokamery,“
priblížil osobnosť R. Schustera vedúci
OŠK. Vďaka tomu môžeme dnes obdivovať drsný pôvab Kanady, Kamčatky,
Čukotky a ďalších fotogenických divokých i menej divokých krajín. Umne
skomponované scenérie si môžeme vychutnať nielen na výstavách, ale aj
v kinách a filmových dokumentoch. „Začínal som požičaným
fotoaparátom. Môj strýko spolu s mojim otcom v roku 1927 nakrútili prvý
dokument o brazílskej džungli, čiže niečo asi bolo v rodine. Na
fotoaparát som si musel zarobiť,“
zaspomínal na svoje
začiatky R. Schuster a vo svojom rozprávaní pokračoval o Medzeve, odkiaľ
pochádza a kde končí Slovenské Rudohorie. Je tam krásna príroda, tam sú
tie krásne údolia. „Pochádzam teda z pekného kraja a príroda
ma vždy priťahovala. Nikdy som sa nesnažil vytvoriť umelecké, či
portrétové fotky, skôr som bol zrastený s prírodou, preto som prešiel aj
na filmovanie a začalo to 8-čkou – filmovacou kamerou, potom 16-tkou.
Neskôr prišla spolupráca s televíziou,“
priblížil R.
Schuster.
Následne pána R. Schustera privítal aj primátor mesta Ondrej Brendza a
odovzdal mu symbolický dar – monografiu pána Benku a kol. o Stropkove.
„Výnimočnosť pána prezidenta je v tom, že dokázal
v Košiciach veľmi veľa. Je veľkým vzorom pre všetkých primátorov,
starostov i predstaviteľov samospráv, pretože sa svojim pôsobením zapísal
veľkými písmenami do histórie Košíc,“
povedal primátor a
dodal, že je pre mesto Stropkov veľká česť, že R. Schuster prijal pozvanie
mesta a prišiel osobne predstaviť svoje fotografie.
Pôvodný fotokrúžok, ktorý vznikol združením amatérskych fotografov
závodu Tesla Stropkov sa v roku 2011 pretransformoval na Stropkovský
fotoklub pri OŠK MsÚ v Stropkove, kde sú na zakladateľskej listine
podpísaní A. Belovežčík, M. Bujdoš, A. Hričan, V. Ivanko, T. Manduľa ml.
a D. Pavúková. Jedným zo zameraní SFK je účasť členov v postupovej
celoslovenskej súťaži AMFO a od roku 2012 organizuje aj klubové výstavy.
Členovia SFK sa prezentujú aj na medzinárodných fotosalónoch organizovaným
pod patronátom FIAP. V. Ivanko a M. Koleničová sú nositeľmi fotografického
titulu AFIAP. SFK má vlastnú fotogalériu, kde organizuje individuálne
i klubové výstavy.
Druhým fotoklubom je KNF – klub nezávislých fotografov, ktorý je
nezávislým združením fotografov žijúcich a fotiacich predovšetkým
v Stropkove a jeho okolí. Oficiálne vznikol v januári 2015, no jeho
členovia sa fotografovaniu upísali už oveľa skôr. Založili ho siedmi
zakladajúci členovia A. Belovežčík, M. Cichý, T. Cichý, D. Ignác, K.
Potoma, J. Potoma a J. Zuber a neskôr sa k nim pridali Š. Ďuraš, E.
Jakubčo a najnovším prírastkom je V. Novický.
KNF realizoval vlastnú putovnú vzdelávaciu fotografickú výstavu „Neznámy
svet hmyzu“, ktorá putovala po školách v Stropkove a jeho okolí,
Svidníku, Giraltovciach i v Prešove. Veľmi úspešnou tiež bola výstava
počas stropkovského jarmoku v roku 2015, ktorá niesla názov „Premeny
mesta“, nemenej úspešnou bola výstava na tému „Život mesta“.
Pochváliť sa môžu zlatými medailami z prestížnych fotosalónov, Grand
Prix Slovak Press Photo, či tretie miesto na jednej z najväčších a
najprestížnejších súťaží vo svete „Nikon Photo Contest“. Fotografie
členov KNF poznajú v takmer 70 krajinách sveta na všetkých obývaných
kontinentoch.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter