Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja 2018

Hľadajú sa najkrajšie zábery Prešovského kraja

V poradí už 6. ročník fotografickej súťaže opätovne pripravila
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Široká
verejnosť sa môže aj v tomto roku zapojiť do fotografickej súťaže
v Prešovskom kraji s názvom „Choď a foť“.

Úlohou fotografov je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja.
Obľúbená súťaž vrcholí každý rok vernisážou a putovnou výstavou
finálových fotografií.
Súťaž má za sebou päť ročníkov a záujem o ňu každoročne narastá.
V predošlom ročníku bolo prihlásených 395 fotografií v štyroch
kategóriách. Predošlé výstavy prezentovali Prešovský kraj aj v Bruseli a
na Slovenských dňoch v českom Kroměříži.
V 6. ročníku je pripravených päť súťažných kategórií – príroda,
kultúra, tradície a pamiatky, šport, black&white a historické fotografie
20. storočia. Piata kategória je novinkou súťaže.
Súťažné fotografie je možné zasielať organizátorom mailom alebo poštou
do 15. októbra 2018 a každý súťažiaci môže do súťaže zaslať
maximálne päť fotografií.
O víťazoch rozhodne odborná porota s predsedom Jánom Štovkom, svojho
favorita si vyberú aj fanúšikovia severovýchodu Slovenska na sociálnej
sieti. Na víťazov okrem putovnej výstavy čakajú aj vecné ceny.
Mgr. Barbora Čechová, KOCR Severovýchod Slovenska

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter