Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fotografi našich stropkovských fotoklubov predstavili svoje fotografie v Košiciach

Združenie košických fotografov K-91 a Teologická fakulta v Košiciach
pripravili výstavu 46 – Pohľad generácií, na ktorej predstavili
fotografie bývalého prezidenta R. Schustera, Stropkovského fotoklubu a tiež
Klubu nezávislých fotografov Stropkova. Vernisáž výstavy 46 – Pohľad
generácii otváral predseda združenia K-91 Milan Filičko v átriu fakulty
na Hlavnej.
Prítomní boli tajomník Katolíckej univerzity ThDr. Radoslav Lojan, PhD.,
Rudolf Schuster, primátor mesta Stropkov O. Brendza, Anton Hričan, Dušan
Ignác, vedúci OŠK Stropkov T. Kubička a mnohí ďalší. Menovaní dostali
priestor na príhovory a primátor O. Brendza tiež pogratuloval prezidentovi
k jeho 85. narodeninám, ktoré oslávil 4. januára.
Toto podujatie s hojnou účasťou sa nieslo v dobrej nálade a príjemnej
atmosfére. Kultúrny program bol obohatený hrou na slovenské gajdy.
Návštevníci môžu na výstave obdivovať portréty, krajinky, či fotografie
hmyzu. Prezident R. Schuster ponúkol zase pohľad na krajiny, ktoré
navštívil na svojich potulkách svetom.
Výstava potrvá do 5. februára 2019.
Autor foto: M. Bujdoš

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter