Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Finišuje oprava mostov a zosuvov

<h3>Kraj odstraňuje následky ničivých povodní z roku 2010</h3>

<p>Cestári v Prešovskom kraji majú čoskoro ukončiť sedem projektov
financovaných z Regionálneho operačného programu, opatrenie
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.
Celkový rozpočet projektov dosahuje 9,3 mil. eur.</p>

<p><strong><em>„V konečnom dôsledku bude v rámci týchto siedmich
projektov spolu zrekonštruovaných 17 mostov, z toho osem v havarijnom
stave. Stabilizujeme štyri zosuvy a odstránime následky povodní na 17-tich
úsekoch ciest,“</em></strong> konkretizuje Vladimír Kozák, riaditeľ
Správy a údržby ciest (SÚC) PSK. Zmluvy boli podpísané ešte v októbri
minulého roku. Počas zimy boli stavby uzavreté a dodávatelia v prácach
pokračovali na jar. Všetky práce mali byť ukončené do 30. júna, no
v niektorých prípadoch ministerstvo povolilo predĺženie termínu do
31. júla. Na niektorých stavbách však môže byť ohrozený aj tento
termín. Projekty Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK,
rozčlenené na časti východ a západ, sú už ukončené. V projekte východ
išlo o sedem úsekov v hodnote 1,05 milióna eur, v projekte západ bolo
opravených deväť úsekov v objeme 2,5 milióna eur. V rámci projektov
boli odstránené viaceré kritické body, ktoré mimoriadne trápili
obyvateľov od roku 2010 – napríklad Paršivá medzi Bijacovcami a Vyšným
Slavkovom, Medzibrodie – Mníšek nad Popradom či Sulín – Malý Lipník.
<strong><em>„Stavebné práce na všetkých úsekoch sú ukončené, prebieha
preberacie konanie a finančné vysporiadanie,“</em></strong> približuje V.
Kozák. V rámci projektu Odstránenie následkov povodní na mostoch PSK –
východ budú opravené štyri mosty – Čabiny, Jabloň, Košarovce a Vyšný
žipov v náklade 1,17 milióna eur. V tomto prípade stavebné práce na
všetkých mostoch ešte prebiehajú a termín ukončenia bol predĺžený do
31. júla. Problémom môže byť dodržanie predĺženého termínu
v prípade Vyšného žipova, kde dodávateľ avizuje isté časové zdržanie.
<strong><em>„Spoločné rokovanie s dodávateľom minulý týždeň ukázalo,
že technicky je možné všetky práce zrealizovať a uzavrieť. Preto
očakávame, že práce budú ukončené podľa podpísanej
zmluvy,“</em></strong> reaguje predseda Prešovského samosprávneho kraja
Peter Chudík. V prípade, že by sa práce nepodarilo ukončiť, samosprávny
kraj by prišiel o nenávratný finančný príspevok. Projekt Odstránenie
následkov povodní na mostoch PSK – západ v objeme 1,3 milióna eur
rieši mosty Kružľov, Ľutina, Zlatá Baňa, Sulín a Nemcovce. Stavebné
práce na štyroch mostoch sú už ukončené, most v Nemcovciach bude
ukončený v zmysle termínu do konca júla. Rozpočet na tretiu etapu
rekonštrukcie mostov v PSK predstavuje 1,6 milióna eur. Podarilo sa vďaka
nemu opraviť mosty Vyšná Sitnica, Radvaň nad Laborcom, Zubné, Sačurov,
Giglovce a Ďurďoš. Štvrtá etapa rekonštrukcie mostov sa sústredila na
mosty Veľká Lesná a Svinia s rozpočtom 587 tisíc eur. Ako potvrdil V.
Kozák, stavebné práce na všetkých mostoch sú ukončené a prebieha
preberacie a finančné vysporiadanie. Posledným projektom, s ktorým cestári
finišujú, je stabilizácia zosuvov. Rozpočtový náklad dosahuje
1,1 milióna eur a rieši zosuvy Beloveža, Snina, Klenov a Brezovička.
V tomto prípade sú stavebné práce tiež ukončené, v nadchádzajúcich
dvoch týždňoch budú ešte osadené meteostanice na niektorých úsekoch.
<strong><em>„Potrebujeme čas na doladenie prenosu dát, aby bol zabezpečený
to informácií podľa našich očakávaní,“</em></strong> vysvetľuje
riaditeľ SÚC PSK. Počas celého leta však na cestách II. a III. triedy
v Prešovskom kraji bude vládnuť čulý ruch, nakoľko sa postupne začína
oprava havarijných stavov ciest. Hoci peniaze sú k dispozícii už od
februára, začiatok prác doteraz nedovolil komplikovaný a zdĺhavý proces
verejného obstarávania, ktorý aj tak ešte nie je vo všetkých prípadoch
ukončený. Ak všetko dobre pôjde, cestári by mali do októbra
zrekonštruovať 25 havarijných úsekov na regionálnych cestách s celkovou
dĺžkou 41,5 km. Financie vo výške 3,3 milióna eur na tento účel
poskytol samosprávny kraj z rezervného fondu.<br>
<strong>Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter