Festival v Mikovej so zmenami v organizácii dopravy

Na základe žiadosti obce Miková, ako jedného z hlavných organizátorov
festivalu, bude v čase jeho konania (25. 7. 2009 – sobota od 16.00 hod.
a 26. 7. 2009 – nedeľa od 13.00 hod.) zrealizovaná miestna úprava
premávky na ceste PSK III/575 4 v jej prieťahu obcou Miková.

Dôvodom je predpokladaný príchod veľkého počtu návštevníkov na
osobných automobiloch a s tým spojených nárokov na parkovacie a odstavné
plochy. Preto v uvedenom čase bude na ceste osadené prenosné dopravné
značenie, na základe ktorého sa cesta v obci (v smere príchodu od M.
Poľany) stane jednosmernou s možnosťou pozdĺžneho parkovania pri pravej
krajnici. V smere od obce Staškovce bude cesta III/575 4 pred vjazdom do obce
Miková uzatvorená s možnosťou parkovania na priľahlom nespevnenom
parkovisku. Vzhľadom na pomerne väčšiu pešiu dochádzkovú vzdialenosť do
areálu festivalu z uvedenej odstavnej plochy, odporúčame návštevníkom
voliť príjazd cez Malú Poľanu. Organizovať a usmerňovať cestnú premávku
budú zároveň aj príslušníci polície a SBS. Týmto opatrením bude
(v prípade potreby) zabezpečený priebežný prístup záchranných,
hasičských a bezpečnostných zložiek do obce Miková počas konania
slávnosti.
Ing. Zápotocký, ObÚ pre CD a PK v Stropkove

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter