Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fašiangové posedenie v Klube dôchodcov

<p>V sobotu 18. 2. 2012 v zmysle celoročného programu SP pri KD sa
uskutočnilo fašiangové posedenie pri živej hudbe. Členom SP bolo vopred
avizované že si môžu priniesť so sebou vlastné pohostenie aj
občerstvenie, čo sa už opakuje z oboch silvestrovských posedení. Našim
prekvapením bola aktívna účasť ako aj pozitívna nálada našich členov
v závislosti na súčasnú politickú a hospodársku situáciu v našom
štáte i meste. Za tieto pozitíva im prislúcha poďakovanie zo strany
výboru SP pri KD.
SENIOR PÁRTY pri KD

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter