Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Farské kasíno

Večer s neobyčajným názvom, ktorý v mnohých mohol vzbudzovať
nevôľu. Kto však pozvanie neodmietol, hoci aj po príchode naň s napätím
očakával, ako možno v kasíne nájsť kresťanské hodnoty, čas strávený
v kasíne určite neoľutoval.

Program kasína začal svätou omšou v predvečer nedele, obsahom ktorej
boli aj modlitby za jednotu kresťanov. A Farské kasíno k tejto jednote
kresťanov povzbudzovalo po celý sobotňajší večer a prispieva k nej aj po
nasledujúce dni. V živej praxi dokázali naši kňazi vytvoriť reálny a
atraktívny priestor pre rozvíjanie priateľských vzťahov a tým napomôcť
prekonávať stále sa rozmáhajúci individualizmus, či nepriateľstvo aj
kresťanov v jednej farnosti. Lebo ako v jednom zo svojich príhovorov
k jednote kresťanov uvádza aj pápež Benedikt XVI.: Ak sa pred svetom,
ktorý nepozná Krista, ktorý sa od neho vzdialil, alebo ktorému na ňom
nezáleží, kresťania ukážu ako nejednotní, ba dokonca často rozhádaní,
bude vierohodné ich ohlasovanie Krista ako nášho pokoja a jediného
Spasiteľa sveta?

A o čo v skutočnosti šlo? Po príchode každý z účastníkov dostal
rovnaký štartovací balíček fiktívnych peňazí v podobe žetónov. Tím
krupiérov kasína už bol prichystaný pri svojich hracích stoloch, pri
ktorých si hráči mohli vybrať hru rulety, black jacka, či kociek a po
spoločnej modlitbe sa každý mohol pustiť do svojej hry. Prvá časť hier
v kasíne bola opatrná a nesmelá. Nikto nechcel hneď na začiatku prehrať
svoj obnos žetónov, aby mohol v hre zotrvať čo najdlhšie. K zotrvaniu
v hre však napomáhala fiktívna banka s ponukou množstva žetónov. K ním
sa mohli účastníci dostať podpisom zmenky, na ktorej sa zaviazali vykonať
v prospech druhého určitý skutok, či rôznym pozvaním prejaviť vôľu na
ďalšie spoločné stretnutia s druhými. Po výbornej večeri a občerstvení
všetkých prítomných skvele pobavil a ešte viac rozprúdil zábavu program
so scénkami v podaní pätice mladíkov na tému rozprávky Popoluška. Dlhý
záver kasína predstavovala dražba, čerešnička na torte večera,
s výbuchmi smiechu všetkých účastníkov. V dražbe si mohli účastníci
za získané žetóny v hrách vydražiť niektorú z podpísaných zmeniek,
kde sa objavili ponuky na spoločné opekačky, večere a posedenia, brigády,
pomoc pri opatere detí, odvozy do škôl, pozvánky do 3D kina, či na
stretnutie s pánom Jánom Fígeľom, týždenné telefonické želanie
dobrého rána, či večer želanie sladkých sníčkov. Dražobná „bitka“
sa strhla pri ponuke modlitieb či odslúženia svätých omší kňazmi, ale aj
pri získaní dvojkilovej hrudy ovčieho syra a týždňovej znášky vajec od
17 sliepok. Cieľom celého kasína teda bolo, aby sa účastníci stretávali
spoločne aj naďalej po jeho ukončení pri plnení dražobných zmeniek,
navzájom rozvíjali svoje pozitívne a priateľské vzťahy a pomáhali si vo
svojich potrebách.
Celý večer bol skutočne fantastickým zážitkom, ktorý jeho účastníci
s nadšením opisujú naďalej ostatným a povzbudzujú ich k účasti na
prípadnom ďalšom takomto stretnutí vo Farskom kasíne.
Poďakovanie kaplánov patrí aj mladým veriacim, ktorí sa dokázali pod ich
vedením zmobilizovať a spoločne pripraviť a zrealizovať tento nádherný a
nezabudnuteľný večer.
Za finančnú a materiálnu pomoc vyslovujeme srdečné poďakovanie: Jozefovi
Staškovi, Jozefovi Fiľarskému, Mgr. Tatiane Spišákovej, JUDr. Karolovi
Glinskému, Jozefovi Gulovi.
S.Hubáčová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter