Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Farská púť Assisi – Rím – Lanciano – Loreto

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-rim.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Z príležitosti Sv. roka
zasväteného životu sa v nedeľu, 3. mája 2015 v dopoludňajších
hodinách vydalo štyridsaťšesť pútnikov zo Stropkova a okolia na 6-dňovú
púť Assisi – Rím – Lanciano – Loreto spojenú s krátkou zastávkou
pri mori.</p>

<p>Navštívili sme milostivé miesta, ktoré svojím životom a blaženou
smrťou posvätili vynikajúci ľudia, ktorých nazývame svätí. Z týchto
miest vychádza neobyčajná sila, ktorá nás posilňuje a napĺňa nádejou.
Oni nás povzbudzujú, že dá sa žiť ľudsky, spravodlivo a v pokoji.<br>
V pondelok ráno sme už obdivovali krásy jedného z najznámejších miest
na zemi, pútnického mesta Assisi, presláveného vďaka posolstvu sv.
Františka. Po prehliadke Baziliky sv. Františka sme obdivovali aj Baziliku sv.
Kláry, kaplnku skonu sv. Františka a ďalšie pamiatky Assisi.
V podvečerných hodinách sme dorazili do Večného mesta.<br>
Počas troch dní pobytu v Ríme sme mali pred sebou veľmi náročný program
vzhľadom na množstvo kostolov a iných pamiatok, ktoré sa dajú detailnejšie
prezrieť iba za dlhší čas než sme mali k dispozícii my. Jednalo sa
o významné pamätihodnosti ako Bazilika sv. Kríža, Sväté schody,
Lateránska bazilika, Bazilika sv. Petra v okovách, Koloseum, Bazilika sv.
Pavla, Bazilika Santa Maria Maggiore, Forum Romanum. Navyše sme mohli obedovať
v slávnej Pápežskej Lateránskej univerzite.<br>
Štvrtý deň, ktorý všetci pútnici nedočkavo očakávali a tešili sa naň,
bola audiencia so Svätým Otcom Františkom na Námestí sv. Petra. Krátko
pred desiatou hodinou sa medzi pútnikmi na zaplnenom námestí objavil Svätý
otec František. So svojim papamobilom prešiel aj v blízkosti nás. Bola to
chvíľa plná emócií, nadšenia, výkrikov radosti, prosieb, modlitieb a
mávania. V príhovore pápež pozdravil pútnikov z rôznych kútov sveta,
medzi inými aj zo Slovenska z farností žilina, Martin, Lendak, Nacina Ves a
Stropkov. So silnými zážitkami na celý život zo stretnutia s pápežom sa
nám následne podarilo stretnúť aj s J.E. Jozefom kardinálom Tomkom, ktorý
v krátkom príhovore pozdravil a požehnal všetkých prítomných
slovenských pútnikov.<br>
Zotavení na duchu sme pokračovali v prehliadke pamiatok Ríma – Anjelský
hrad, Piazza Navona, Panteón, kostol sv. Ignáca z Loyoly, Hadriánov chrám,
Fontána di Trevi.<br>
Ďalší deň nás čakala prehliadka Baziliky sv. Petra, ktorá je
najznámejšou aj najobdivovanejšou sakrálnou stavbou sveta. Ohromila nás jej
veľkosť(výška kupoly je 190m), majestátnosť, architektúra, krásna
umelecká výzdoba stien a stropov, maľby, množstvo nádherných sôch, oltár
nad hrobom sv. Petra, hrob pápeža Jána Pavla II. a ďalšie pamätihodnosti
tohto svätého miesta, metropoly Vatikánu, celej Cirkvi a sveta.<br>
Popoludní sme cestovali do Lanciana – miesta eucharistického zázraku,
ktorý sa stal pri premenení v 12. storočí. Po krátkej prehliadke a
adorácii sme odcestovali na posledné miesto našej púte, do mesta Loreto, po
ktorom majú meno Litánie k Panne Márii. Tam sme obdivovali kostol Panny
Márie z Nazaretu. Tradícia hovorí, že v 12. storočí preniesla anjelská
ruka dom P. Márie z Nazareta do Loreta. Po svätej omši sme sa vydali na
cestu domov.<br>
Ďakujeme CK Evatour Sabinov, sprievodkyni Mgr. Martine Sivákovej za odborné
poznatky a oboznámenie s históriu miest a ich pamiatok ako aj hlavnej
organizátorke púte Ing. Slávke Kitľanovej. Ďakujeme duchovnému
sprievodcovi dekanovi vdp. Jánovi Švec- Bilému, ktorý nám slúžil sv.
omše, povzbudzoval nás v homíliách na cestách a viedol modlitby.<br>
Osobitné poďakovanie všetkých pútnikov patrí nášmu rodákovi, vdp.
Petrovi Sykorovi, t.č. doktorandovi Pápežskej Lateránskej univerzity, ktorý
obetavo a nezištne sprevádzal, organizačne pomáhal a celebroval sv. omše a
svojimi príhovormi nás posilňoval vo viere v Boha a v dôvere v orodovanie
Matky Božej.<br>
Chceme poďakovať Najvyššiemu za vypočuté prosby a za krásnu a
neopakovateľnú púť spojenú so silnými zážitkami z tejto cesty a za
šťastný návrat domov.<br>
<strong>Bohu vďaka!</strong><br>
<strong>Vďační pútnici</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-rim.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-rim.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter