Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fanúšikovia cyklodopravy môžu žiadať rezort dopravy o dotácie

Cyklisti môžu žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotácie na
svoje projekty. Vyhlásená je totiž výzva, v rámci ktorej bude medzi
projekty na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky rozdelených šesť miliónov
eur. Výzva ja zameraná predovšetkým na prípravu projektovej dokumentácie,
ale aj výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej
infraštruktúry, ako napríklad nových cyklostojanov.

„Som veľkým fanúšikom alternatívnej dopravy a som preto
rád, že sa nám podarilo splniť ďalší sľub a našli sme v rezorte
peniaze aj na podporu projektov v oblasti cyklodopravy a
cykloturistiky,“
povedal Arpád Érsek, minister dopravy a
výstavby SR. Vďaka týmto peniazom sa naprieč celým Slovenskom podarí
podporiť rozvoj cyklodopravy, čo prinesie nielen nové možnosti dopravy, ale
zároveň podporíme aj cestovný ruch.
Výzva na predkladanie projektov je rozdelená do troch oblastí, z ktorých
každý sa sústredí na inú oblasť podpory. Výzva A je zameraná na
projektovú prípravu. Výzvy C1 a C2 sú zamerané už na samotnú výstavbu
nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry,
predovšetkým stojanov pre bicykle. Termín na predkladanie žiadostí je
stanovený do 31. októbra tohto roku.
Všetky informácie pre žiadateľov, ako aj potrebné tlačivá, sú už
zverejnené na internetovej stránke ministerstva dopravy. Rezort dopravy
zriadil špeciálne pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú o niektorú
z výziev záujem, aj kontaktnú internetovú adresu cyklodotacie@mindop.sk,
kam sa môžu obrátiť v prípade akýchkoľvek nejasností.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter