Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Evidovaná nezamestnanosť sa nezmenila, pomôžu ďalšie projekty

Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli nezmenila a zostala na úrovni
4,97 %. Celková miera mierne vzrástla o 0,03 percentuálneho bodu na
6,07 %. Opäť pribudli stovky voľných pracovných miest a úrady práce
budú na ne intenzívne hľadať vhodných kandidátov z radov nezamestnaných.
A to aj prostredníctvom nových projektov.

V júli evidovali úrady práce celkovo 167 357 uchádzačov
o zamestnanie, 136 973 z nich bolo pripravených ihneď nastúpiť do
pracovného pomeru. Medziročne ide o pokles o takmer 14-tisíc
nezamestnaných. „Júl tohto roka, keď sme udržali rovnakú
mieru nezamestnanosti ako minulý mesiac, je úplne porovnateľný s júlom
2018 a júlom 2017. Tento vývoj zatiaľ nepotvrdzuje signály o tom, že
nastáva kríza, aj keď ten ekonomický vrchol je už za nami. Našim cieľom
je preto do konca tohto roka udržať súčasný vývoj
nezamestnanosti,“
hodnotí minister práce, sociálnych vecí a
rodiny Ján Richter. Za najväčšie pozitívum uplynulého mesiaca považuje,
že z evidencie odišlo 743 dlhodobo evidovaných nezamestnaných.
Priaznivú situáciu pre ľudí bez práce dokazuje aj ďalší nárast
pracovných miest. V júli ich pribudlo 446 a celkovo tak zamestnávatelia
nahlásili úradom 93 866 voľných pozícií. Najviac ich je v Bratislavskom,
v Trnavskom a v Nitrianskom kraji. „Pri ich obsadzovaní sa
často stretávame s nezáujmom zamestnávateľov prijať rodičov menších
detí, najmä matky, alebo osamelých rodičov, ktorí sa sami starajú o deti.
Na strane samotných uchádzačov o zamestnanie býva zase častou prekážkou
prijať ponúkané pracovné miesto starostlivosť o starších
príbuzných,“
opisuje skúsenosti úradov práce Ján
Richter.
Ministerstvo práce preto pripravilo nový národný projekt, ktorý sa
zameriava na podporu zamestnávania práve tejto cieľovej skupiny.
„Chceme pomôcť matkám a otcom menších detí a nezamestnaným,
ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, aby si našli flexibilné
zamestnanie a mohli pracovať a zároveň sa starať o rodinu. Zamestnávateľ,
ktorý pre takéhoto evidovaného vytvorí pracovné miesto, napríklad na
kratší pracovný čas alebo mu ponúkne prácu z domu, získa príspevok na
jeho mzdu až do výšky 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny
práce,“
približuje nový projekt minister. Dodáva, že
pracovné miesto bude štát podporovať 12 mesiacov a projekt sa začne
realizovať v druhej polovici septembra.
Ďalším projektom, ktorý spustí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
od začiatku septembra, podporíme vytváranie pracovných miest v školských
jedálňach. „Úrady práce už teraz veľmi intenzívne
spolupracujú so zriaďovateľmi škôl, aby boli vybraní uchádzači
pripravení nastúpiť od začiatku školského roku. Aktuálne evidujeme
záujem o 1 320 zamestnancov do jedální, doteraz sa nám podarilo vybrať
1 055 budúcich zamestnancov z radov nezamestnaných, a to buď na
výberových konaniach, alebo si ich vybrali priamo
zamestnávatelia,“
približuje minister práce. Dodáva, že
najťažšie sa požadované miesta obsadzujú v Bratislave, v Prešove,
v Trebišove a v Piešťanoch. Naopak, napríklad v Žiline, v Námestove,
v Dunajskej Strede či v Nitre sa požadované pozície podarilo obsadiť.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter