Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Európsky imunizačný týždeň 24. apríl – 30. apríl 2017

Každoročne v mesiaci apríl prebieha kampaň European Immunization Week-
EIW. Jej vyhlasovateľom je Svetová zdravotnícka organizácia a Regionálny
úrad pre Európu (WHO/EUROPE),ktoré sa takýmto spôsobom snažia zvýšiť
povedomie verejnosti o význame očkovania. Tohoročnou témou kampane je
„Vakcíny fungujú“ a heslom „Očkovanie chráni
zdravie v každom období života“.
Aktivity v rámci EIW na
Slovensku budú realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej
republiky a Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku,
koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a na
realizácii sa budú spolupodieľať regionálne úrady verejného
zdravotníctva (RÚVZ), ktorých na Slovensku pôsobí celkovo 36.
„Európsky imunizačný týždeň 2017 bude zameraný na potrebu
a prínosy očkovania v každej životnej etape. Očkovanie zachraňuje
milióny životov a predstavuje jeden z najúspešnejších nástrojov
v prevencii infekčných ochorení,“
uviedla Mgr. Edita Podaná
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku.
Organizátori kampane chcú v prvom rade informovať o potrebách a význame,
pretože mnoho dospelých z radov laickej verejnosti a ľudí z rizikových
skupín obyvateľstva nie je dostatočne informovaných o infekčných
chorobách, ktoré ohrozujú ich zdravie a o možnostiach predchádzať týmto
chorobám očkovaním.
„Európsky región využíva EIW ako príležitosť na zvýšenie
povedomia o prevencii chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním a
význame očkovania vo všetkých obdobiach života. Aktivity sú preto
zamerané nielen na laickú verejnosť, ale aj študentov, rodičov, budúcich
rodičov a zdravotníckych pracovníkov.“

Európsky imunizačný týždeň podporuje aj Európske centrum pre prevenciu a
kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)
tým, že počas kampane bude zverejňovať informácie a správy o výskyte
ochorení preventabilných očkovaní.
Aj súčasná zhoršená epidemiologická situácia vo výskyte osýpok
v mnohých krajinách Európskej únie si podporu očkovania vyžaduje.
„Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku, oddelenie epidemiológie poskytuje v rámci Poradne očkovania
konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým
sa dá predchádzať očkovaním. Poradenstvo je poskytované bezplatne a na
Vaše otázky radi odpovieme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom
e-mailu,“
doplnila E. Podaná.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter