Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Európsky imunizačný týždeň 2019

Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie
preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny
ľudí pred infekčnými chorobami.

24. – 30. apríla 2019 prebieha už 14. ročník kampane Európskeho
imunizačného týždňa (EIW), ktorá je zameraná na prevenciu infekčných
ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. 14. ročník kampane je
sprevádzaný heslom Hrdinovia vakcinácie.
Týmto heslom je vyjadrená pocta všetkým, ktorí už pochopili, že žijeme
v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať
závažným infekčným ochoreniam, a to očkovaním. Pocta patrí aj tým,
ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať cestu iným,
ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojím zodpovedným prístupom chránia
seba a svoje okolie pred vznikom a šírením závažných infekčných
ochorení.
Poďakovanie patrí tvorcom politík, ktorí zabezpečujú, aby mal každý
prístup k informáciám o očkovacích látkach, a ktorí vytvárajú
zdravotné, vzdelávacie a sociálne systémy potrebné na zabezpečenie
spravodlivého prístupu k očkovacím látkam, vedcom, ktorí vyvíjajú
bezpečné a účinné očkovacie látky, ale aj zdravotníckym pracovníkom,
ktorí sú pre svojich pacientov dôveryhodným zdrojom informácií
o očkovacích látkach, a ktorí včas a správne aplikujú očkovacie látky
pacientom, tiež rodičom, ktorí podporujú očkovanie svojich detí a
zabezpečujú pre ne potrebné (povinné a odporúčané) očkovanie a
všetkým, ktorí vyhľadávajú a zdieľajú informácie o vakcínach
založené na dôkazoch, lebo zdieľaním faktov o vakcínach môže každý
pomôcť zvýšiť povedomie o očkovaní, ktoré je nástrojom na záchranu
života.
Každý jeden jednotlivec je dôležitý pri šírení podpory očkovaniu.
Vďaka očkovaniu sa každoročne vo svete predchádza 2 – 3 mil. úmrtí.
Zvýšením celosvetovej imunizácie by sa mohlo zabrániť ďalším
1,5 miliónom úmrtí za rok. Odhaduje sa, že celosvetovo približne
19,9 milióna dojčiat nie je zaočkovaných proti záškrtu, tetanu a
čiernemu kašľu. V 2017 bolo celosvetovo 85 % detí (116,2 milióna)
očkovaných 3 dávkami proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DTP). Od
roku 2017 dosiahlo 123 krajín aspoň 90% zaočkovanosť proti DTP.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku je zapojený
do zdravotno-výchovných aktivít propagujúcich zvýšenie informovanosti
v tak závažnej a preventívne orientovanej oblasti predchádzania ochorení.
Pri tejto príležitosti realizujeme prednášky a besedy pre študentov
stredných škôl zamerané na problematiku a význam očkovania.
Zároveň dávame do pozornosti, že pri Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva vo Svidníku realizuje svoju činnosť PORADŇA OČKOVANIA, kde
sú pracovníci oddelenia epidemiológie celoročne pripravení konzultovať
otázky k téme očkovania osobne (RÚVZ, odd. epidemiológie, Sovietskych
hrdinov 79, Svidník), telefonicky (kontakt: 054/7880031 alebo 054/7880026) aj
elektronicky: sk.senajova@uvzsr.sk.
OČKOVANIE je často jediná účinná ochrana pred ochoreniami, ktorým sa dá
predísť očkovaním.
RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter