Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Európsky deň jazykov 2019

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol
vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je
upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj
viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho
porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú
v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže,
besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.
Bližšie informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov
podujatí na základných a stredných školách, námety pre učiteľov sú
k dispozícii v niekoľkých národných jazykoch vrátane slovenského jazyka
na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: https://edl.ecml.at/…Default.aspx
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter