Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čestné občianstvo mesta udelili kňazovi a akademickému maliarovi

<p>Uplynulú stredu boli
už po ôsmykrát v novodobej histórii mesta ocenené stropkovské osobnosti a
kolektívy, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom pričinili o rozvoj,
propagáciu a zviditeľňovanie Stropkova. Na slávnostnom zasadnutí
zastupiteľstva konaného v reprezentačnej sále kaštieľa bolo Čestným
občianstvom, Cenou mesta a Ďakovným listom listu ocenených sedem osobností
a dva kolektívy z oblasti športu, umenia, kultúry, zdravotníctva, školstva
a cirkvi.

<p>Okrem vedenia mesta, poslancov, ocenených osobností a ich rodinných
príslušníkov, sa na slávnosti zúčastnili aj zástupcovia stropkovských
škôl, štátnej správy, partnerských miest a zástupcovia cirkví.
Slávnostné zasadnutie otvoril príhovorom primátor Peter Obrimčák:
„V živote každého človeka, spoločnosti či mesta sú
udalosti, ktoré vystupujú nad rovinu všedných dní. V živote nášho mesta
je nesporne takouto mimoriadnou udalosťou dnešná slávnosť. Bohatstvo ako
hodnota má mnoho podôb. Najväčším bohatstvom každého mesta sú ľudia,
ktorí v ňom žijú. V našom meste, našťastie, sú aj takí ľudia,
ktorých krédom sa stala láska k práci, ktorú venovali nielen rozvoju
svojho mesta, šíreniu duchovného slova, ale aj propagácii a
zviditeľňovaniu doma a v zahraničí. Dnešný slávnostný akt je tou
najvhodnejšou príležitosťou, aby sme upozornili na takýchto ľudí a
ocenili ich prínos.“

Ďakovný list za dlhoročnú propagáciu turistiky bol udelený Klubu
slovenských turistov Slávia. Ocenenie prevzal jeho predseda Ján Vereščák,
ktorý v mene všetkých stropkovských turistov poďakoval za ocenenie. Za
úspešnú pedagogickú činnosť a aktívnu prácu pri vedení speváckych
zborov si rovnaké ocenenie prevzala dlhoročná pedagogička a dirigentka
Ľudmila Jakubčová. „Chcem poďakovať vedeniu mesta a poslancom
zastupiteľstva za obetavé úsilie a neľahkú prácu, ktorú vykonávajú
v prospech občanov mesta. Z celého srdca všetkým ďakujem za ocenenie
mojej práce a ubezpečujem vás, že aj naďalej budem odovzdávať svoje
vedomosti a skúsenosti ďalším generáciám. Poďakovanie patrí aj môjmu
manželovi, mojim synom a ďalším rodinným príslušníkom, bez podpory
ktorých by som túto náročnú a zodpovednú prácu nemohla
vykonávať,“
povedala po prevzatí ocenenia Ľ. Jakubčová. Za
úspešnú a záslužnú činnosť pri skultúrnení občianskych obradov bol
Ďakovný list udelený aj Tiborovi Vasilkovi. „Roky mojej práce
sťaželi na strome života ako dozreté ovocie. Preto si vážim tento
Ďakovný list, ktorým je vyjadrená náležitá úcta za všetko, čo som pre
mesto urobil,“
poďakoval T. Vasilko. V roku 2010 oslávil
stropkovský futbalový klub 90. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti mu bol takisto udelený Ďakovný list. Ocenenie prevzal konateľ
klubu Dušan Špilár. „Dovoľte, aby som sa poďakoval v mene
všetkých hráčov, trénerov a funkcionárov klubu. Zároveň chcem
poďakovať všetkým tým, ktorí stropkovský futbal v jeho takmer storočnej
tradícii podporovali a pomáhali mu.“

Za rozvoj odborného školstva bola Cena mesta in memoriam udelená
dlhoročnému riaditeľovi elektrotechnického učilištia Jozefovi Kalafovi.
Dekrét prevzala jeho manželka, ktorá s neskrývaným dojatím poďakovala za
významné ocenenie činnosti jej zosnulého manžela v prospech Stropkova.
Cenu mesta získal za úspešnú pedagogickú činnosť a za rozvoj a
propagáciu športu aj ďalší stropkovský pedagóg Marko Špilár.
„Vážení Stropkovčania, dovoľte, aby som sa poďakoval
všetkým poslancom a vedeniu mesta. A hlavne svojej manželke a deťom za to,
že som svoju prácu mohol naplno vykonávať,“
povedal
prítomným M. Špilár. Trojicu laureátov Ceny mesta uzavrel MUDr. Ján Čupa,
in memoriam. V mene zosnulého otca poďakovala prítomným jeho dcéra, ktorá
opísala jeho vrúcny vzťah k Stropkovu, ktorý sa stal jeho druhým rodným
mestom.
Najvýznamnejšie ocenenie, Čestné občianstvo, si z rúk primátora prevzal
otec redemptorista Štefan Vasilík. Vo svojom príhovore sa zamyslel nad
reakciami, ktoré často sprevádzajú podobné slávnosti. Poukázal na
skromnosť v minulom roku zosnulých dvoch významných osobností Pavla
Demitru a Václava Havla, ktorých spájala nezištná ochota pomôcť a takisto
nesmierna pokora k životu. V tejto súvislosti prezradil, jeho prvú reakciu
na udelenie čestného občianstva. „Povedal som, že takéto
veľké ocenenie neprijmem, lebo nie som hodný, nie som žiadnou známou
celebritou a nevykonal som nič také veľké a známe väčšej časti
verejnosti. Na druhej strane, dobré a veľké skutky a veci sa však dejú
často skryto, tajne a dlho neznáme,“
vysvetlil o. Š. Vasilík
a v nadväznosti na slová sv. Pavla pripomenul činnosť, ktorú vykonal
v prospech Stropkova.
Posledným oceneným bol v stredu akademický maliar Peter Kocák Umelec,
v súčasnosti žijúci v Prešove sa stal čestným občanom Stropkova za
šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí v oblasti
výtvarného umenia. „Keď som sa dozvedel, že ma mesto poctilo
takýmto titulom, bol som veľmi prekvapený a takisto veľmi šťastný a
poctený. Už cez 20 rokov bývam v Prešove a tým, že sa mi rodičia pred
štyrmi rokmi odsťahovali do Humenného, tak ja som stratil domov. Ten pocit je
dosť nepríjemný, pretože do Stropkova sa už nemám kam vracať. Mám tu
veľa známych, priateľov, spolužiakov a nemám kam prísť. Toto ocenenie ma
teda potešilo dvojnásobne. Chcel by som ešte pri tejto príležitosti verejne
poďakovať všetkým učiteľom, ktorí ma učili na základnej škole. Vďaka
nim som sa mohol dopracovať k tomu, čo môžem teraz slobodne
robiť,“
povedal P. Kocák.
Bodku za slávnostným zasadnutím, ktoré príjemne spestrili vystúpenia
žiakov a pedagógov základnej umeleckej školy, dala recepcia pripravená
primátorom mesta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter