Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Erkári z farnosti Brusnica niesli do prezidentského paláca Dobrú novinu

Martin Horňák:
Potešili sme rusínske srdcia

Koledníci z Brusnice i Stropkova Bianka a Natália Demjanové, Adam
Červeňák, Terézia Antošová, Timea Verbová a Lea Mária Horňáková spolu
s animátorkami Nikolou Polončákovou a Katarínou Horňákovou a otcom
duchovným Martinom Horňákom a jeho manželkou Evou Horňákovou cestovali do
prezidentského paláca s Dobrou novinou. Pripravené mali krásne kroje a
rusínske koledy a vinše. Rozhodnutie o tom, kto pôjde koledovať do
prezidentského paláca prebieha na základe rozhodnutia Dobronovinovej komisie.
Tohto roku sme boli oslovení my, pretože sa berie ohľad práve na to, aby sa
vystriedali všetky koledujúce farnosti.

„Pre Dobrú novinu koledujeme už 16 rokov. Prezidentovi
chodia erkári koledovať každoročne, aj rímskokatolíci aj
gréckokatolíci,“
povedala Eva Horňáková a dodala, že
oslovení boli už aj predtým, v predošlej farnosti, ale koledujúce deti
boli v tom čase veľmi malé. Napriek zlému počasiu i kalamite
v Bratislave sa teda tento krát rozhodli ísť. Volili však bezpečnejšiu
možnosť cestovať vlakom. Aj to bola novinka pre mnohé deti, nehovoriac
o návšteve hlavného mesta, ktorá bola pre zopár deti tiež po prvý
krát.
„Keď sme boli oslovení druhý krát, prijali sme to, lebo sme
vedeli, že už sme na to pripravení. Deti vedia koledovať, vieme si
predstaviť do čoho ich oblečieme. Zapožičané sme mali kroje z FS
Stropkovčan. Veľmi nám pomohla Anna Knežová, ktorá bola naozaj veľmi
precízna a kládla dôraz na každý detail, každú súčasť kroja
s ohľadom na zimné obdobie i región. Naozaj jej patrí naša veľká vďaka
za to, že sa nás tak ujala a aj touto cestou sa jej chceme nesmierne
poďakovať,“
uviedla Eva Horňáková s tým, že pre deti
bola aj táto časť veľmi zaujímavá, pretože mnohé z nich mali kroj na
sebe vôbec po prvý krát. Koledníci mali pripravené tri koledy i vinše
v rusínskom jazyku. Z detí tréma i strach rýchlo opadli. Prezident sa na
koledníkov Dobrej noviny vždy teší. Bolo na ňom vidieť úprimnú radosť,
ktorú tiež vyjadril vo svojom príhovore. Veľmi ocenil prácu Erka, Dobrej
noviny a tvrdí, že to, čo sa im podarilo za tie roky fungovania Dobrej
noviny, už nie je len obyčajné zrnko, ale celé lány…
„Koledovať pre Dobrú novinu znamená ohlasovať narodenie
Ježiša Krista. Chceme cez takýto radostný program detí priniesť radosť do
rodín, takú tú ozajstnú radosť, pretože detský úsmev zažiari
najpravdivejšie. Ľudia to vedia oceniť a tešiť sa z toho. Koledujeme pre
všetkých bez rozdielu, chodíme od dverí k dverám. Peniaze, ktoré
vykoledujeme budú použité na projekty pre deti v Afrike, konkrétne
v Ugande,“
priblížila Katka Horňáková, ktorá je zároveň
členkou Dobronovinovej komisie a zastupuje východné Slovensko a spolu
s ďalšou členkou má na starosti koledníkov z našich farností, ktorí
ich kontaktujú ohľadom organizácie a koordinácie projektov a aktivít.
„Teraz to bol už 24. ročník Dobrej noviny, ktorý je takým
predstupňom osláv, ktoré sa budú konať budúci rok. Pri tejto
príležitosti sme začali rozmýšľať už aj nad tým, čo urobiť. Okrem
toho, že sme sa ako erkári z brusnickej farnosti dostali na koledovanie do
prezidentského paláca, sme tiež súčasťou dokumentárneho filmu, ktorý sa
pripravuje na budúci rok o Dobrej novine pri príležitosti jej
25. výročia,“
teší sa Katka Horňáková a dodáva, že
zdokumentovaný bude celý proces toho, ako koledovali v Brusnici, ako boli na
vysielacej sv. liturgii, odkiaľ koledníci priniesli požehnanie všetkým
navštíveným rodinám, ktoré im udelil o. arcibiskup Ján Babjak
i o koledovaní v prezidentskom paláci.
Erko je hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to organizácia, ktorá
sa venuje rôznym projektom a aktivitám počas celého roka a ktorá pomáha
tým najbiednejším v Afrike. Dobrá novina je teda tiež projektom Erka,
ktorá sa koná počas vianočných sviatkov. Okrem Dobrej noviny za zmienku
určite stojí aj aktivita „Vypni telku, zapni seba“, „Detský čin
pomoci“, „Sviečka za nenarodené deti“ a mnohé iné, do ktorých sa
zapájajú deti z Erka. V lete sa organizujú tábory pre deti.
„Je tiež dôležité povedať, že vierovyznanie nemá vplyv na
členstvo v Erku. Naše motto: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu
malí i veľkí. Aktivity na stretkách sú pripravované s ohľadom na rozvoj
dieťaťa po každej stránke. Motivujeme deti k tomu, aby sa vedeli pekne
zahrať, aby vedeli pomôcť, aby vedeli niečo vyrobiť, či vytvoriť.
Venujeme sa športovým aktivitám a súťažiam, kde ide skôr o vzájomnú
prepojenosť, aby sme sa čo najviac poznali a budovali dobré vzťahy a
priateľstvá a vzájomne sa povzbudili vo viere,“
povedala E.
Horňáková.
Pomoc pre Afriku je veľmi dôležitá. Slovensko má aj vďaka Erku v Afrike
dobré meno. Venujú sa pomoci deťom, pomoci v zdravotníctve, v školstve.
Dobrovoľníci zo Slovenska sa osobne podieľajú na tejto pomoci priamo
v Afrike a vidia ako všetko funguje na vlastné oči. „Áno, dá
sa namietať, že aj Slovensko potrebuje pomoc, no v porovnaní so situáciou
v Afrike žijeme v luxuse a predstavy o extrémnej chudobe zlyhávajú. Sme
nesmierne rozvinutá, úspešná a požehnaná krajina oproti krajinám Afriky,
kde putuje naša pomoc,“
dodáva Eva Horňáková.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter