Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ergoterapia ako liečba pri Alzheimerovi

<p>Posledné výskumy dokázali, že ergoterapia sa považuje za najlepšiu
liečbu pri Alzheimerovej chorobe. Je to liečba prácou, pri ktorej sa
využíva pracovná činnosť podľa možností a schopností jedinca.</p>

<p>Činnosti by mali byť zmysluplné a účelné. Lekári vedia týmto
spôsobom otestovať „kapacity“ človeka a presne sa zamerať na terapiu,
aby dosiahli to, že sa človek sám adaptuje do spoločnosti, stane sa
sebestačnejším a posilní to aj jeho snahu o motiváciu. Cieľom tejto
terapie je zlepšiť telesné a psychické funkcie, vzbudiť záujem o prácu
miesto ničnerobenia, zvýšiť sebavedomie či zlepšiť koncentráciu. Všetko
však musia pacienti robiť dobrovoľne. Ergoterapia by mala vyplniť čas tak,
aby sa človek nenudil a nemal pocit menejcennosti a neužitočnosti. Pacient
pomocou nej dokáže získať pocit sebadôvery a rýchlejšie sa začleniť
späť do spoločnosti. Okrem toho terapia pomáha rodinám udržiavať
s chorými emocionálne spojenie. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby ľudia
boli čo najviac nezávislí a vykonávali svoje každodenné činnosti ako
stravovanie, kúpanie, obliekanie a inú osobnú starostlivosť. Ošetrujúci im
vštepujú nastavenia, vzory a rutiny, ktoré potrebujú – robiť rovnakú
vec zase a opäť tým istým spôsobom. Ergoterapia nie je výlučne určená
len pre osoby s Alzheimerovou chorobou. Veľakrát sa využíva aj pri
poskytovaní starostlivosti pri ťažkých úrazoch hlavy, aby sa človek
naučil adaptívne techniky.| |</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter