Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Elektronické trhovisko

<p>Registrujte sa na <a href=“http://www.eks.sk“>www.eks.sk</a> a dodávajte
vaše tovary, služby a stavebné práce štátnym organizáciám, obciam,
vyšším územným celkom a nimi spravovaným subjektom jednoduchšie než
kedykoľvek predtým. EKS je elektronický kontraktačný systém na
prevádzkovanie systému Elektronického trhoviska.</p>

<p>E-trhovisko je ten najefektívnejší nástroj, vďaka ktorému môžete
preraziť a uspieť na trhu štátnych zákaziek. Cieľom e-trhoviska je
zvýšiť transparentnosť a zrozumiteľnosť verejného obstarávania: všetky
informácie o zákazke, jej postupe, objednávateľovi a dodávateľovi sú
dostupné na webe. Objednávateľ zadefinuje svoju požiadavku formou výberu
ponuky a predbežnej akceptácie z katalógu ponúk, alebo vytvorením vlastnej
objednávky a následne sa spustí 72-hodinový interval, v ktorom
ktorýkoľvek zaregistrovaný dodávateľ môže predložiť svoju ponuku.
Hlavné výhody elektronického trhoviska:<br>
Koniec papierovania – žiadne časové straty a zbytočné náklady –
všetko elektronicky cez internet<br>
Jednoduchosť systému obchodovania – automatické pozývanie do súťaží,
obchodovanie v reálnom čase a aktívne vstupovanie na Elektronické
trhovisko. Stačí Vám na to váš počítač, tablet alebo telefón
s pripojením na internet.<br>
Transparentnosť a verejná kontrola – všetky nákupy a ich priebeh sú
prístupné širokej verejnosti, pričom systém podporuje transparentnosť aj
z pohľadu zrozumiteľnosti a pochopiteľnosti všetkých procesov.<br>
Zapísanie firmy na EKS.sk je síce bezplatné a rýchle, stačí vyplniť len
identifikačné údaje, kontakty a vybrať si zo zoznamu, na aké zákazky vám
majú chodiť e-mailové upozornenia. Registrácii na EKS.sk však predchádza
zápis do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie. Zaň sa
platí 66 eur, priložiť treba doklady, že podnikateľ nedlhuje na daniach a
poistnom. Podporu pre registráciu do Elektronického trhoviska poskytuje od
Ing. Monika Homoľová – supervízor Klientskeho centra na Okresnom úrade
Stropkov, č. dverí 7.<br>
<strong>Organizačný odbor OÚ Stropkov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter