Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dve tretiny vodičov nedokázali správne poskytnúť prvú pomoc

<p>Slovenský Červený
kríž v spolupráci s policajtmi zorganizovali akciu zameranú na preverenie
úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti
s cestnou premávkou. Kontrolovaný bol aj obsah a druh používaných
autolekárničiek. Akcia prebiehala na území Prešovského kraja počas
celého uplynulého týždňa. Na stropkovských vodičov si policajti
s dobrovoľníkmi SČK posvietili počas štvrtkového predpoludnia.

<p>Viacerých motoristov prekvapilo, keď sa okrem obvyklej cestnej kontroly
museli podrobiť aj overeniu svojich vedomostí z poskytovania prvej pomoci. Na
kontrolnom stanovišti s figurínou ich preskúšali mladí dobrovoľníci
z Územného spolku SČK, stropkovskí gymnazisti Dominika Surmánková a
Lukáš Škublik. „Niektorí vodiči boli prekvapení dnešnou
akciou, ale ich reakcie boli väčšinou pozitívne. Čo sa týka ich vedomostí
o poskytovaní prvej pomoci, lepšie na tom boli tí mladší, ktorí
absolvovali kurzy len nedávno. U tých starších bolo nedostatkov trochu
viac, hlavne čo sa týka resuscitácie“
zhodnotili
pripravenosť vodičov mladí dobrovoľníci. Štatistika kontrolného dňa
však v Stropkove nedopadla najlepšie. Z 36 kontrolovaných vodičov
dokázalo len 12 poskytnúť prvú pomoc správne. Lepšie výsledky
zaznamenali pri kontrole stavu autolekárničiek. Z celkového počtu
36 kontrolovaných, bolo správne a kompletne vybavených 28, štyri boli
nekompletné, tri nepoužiteľné a v jednom prípade vodičovi chýbala. Pri
nedostatkoch tentoraz policajti upustili od pokuty, ktorá pri chýbajúcej
povinnej výbave predstavuje 60 eur. Lekárničky si motoristi mohli kúpiť
priamo na mieste od zdravotníkov. „Priznám sa, že som si
nekontroloval trvanlivosť lekárničky, ale vítam, že som si novú mohol
kúpiť priamo tu. Je to lepšie ako pokuta. Takéto akcie majú svoje
opodstatnenie a vítam ich. Čo sa týka poskytovania prvej pomoci, ak by
prišlo k najhoršiemu, vedel by som, ako postupovať. Už som raz pomáhal
vyťahovať ranených z auta,“
povedal po absolvovaní kontroly
Róbert Gula zo Stropkova. Rovnako pozitívne hodnotil akciu starosta
Varechoviec Milan Hudák: „Aj vďaka takýmto akciám si vodiči
majú možnosť overiť svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci. Pretože
to nie je každodenná záležitosť. Aj keď na figuríne som dokázal
predviesť základy prvej pomoci, v skutočnosti je to určite zložitejšie a
náročnejšie.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter