Dve bytovky dokončili, ďalšie sa chystajú stavať

<h3>V Chotči vyrastá
minisídlisko pre mladé rodiny

S výnimkou štvorročnej prestávky v období 2002 až 2006 zastáva
PhDr. Štefan Radačovský starostovskú funkciu v Chotči od roku 1992. Svoje
piate volebné obdobie hodnotí ako jedno z najnáročnejších. Jednak
z dôvodu, že na obce prešlo v uplynulých rokoch množstvo kompetencií zo
štátu. Zložitejším problémom starostov je však finančná kríza, ktorá
je v súčasnosti zvlášť citeľná.

<p>Chotča však aj napriek tomu nestagnuje a v súčasnosti tam realizujú
niekoľko úspešných projektov. Jedným z ukončených je výstavba 14 bytov
(šesť jednoizbových a osem dvojizbových) v dvoch obytných blokoch.
„Naším cieľom bolo v prvom rade udržať v obci mladých
ľudí a takisto rozšíriť počet obyvateľov Chotče. Myslím, že sa nám to
aj vďaka pragmatickému prístupu obecného zastupiteľstva vcelku podarilo. Po
odovzdaní bytov na prelome rokov 2012 a 2013 nám v obci pribudlo
36 nových ľudí. Byty majú pomôcť hlavne mladým rodinám. Vnímame to ako
bývanie na prechodné obdobie, kým nezískajú vlastný kapitál na
osamostatnenie a zabezpečenie vlastného bývania,“
vysvetlil
motív pre výstavbu Š. Radačovský. Zámer sa podarilo naplniť a
v súčasnosti už v Chotči pracujú na príprave ďalšej bytovej výstavby.
V tomto roku plánujú začať stavať aj bytovky s väčšími, trojizbovými
bytmi. „Registrujeme totiž záujem aj o väčšie byty, preto
sme schválili rozvojový plán ďalšej výstavby. Vyrastú v lokalite už
jestvujúcich bytoviek. Vznikne tam teda také menšie sídlisko. Keďže tam
budú bývať hlavne mladé rodiny, po jeho ukončení tam chceme vybudovať aj
detské ihrisko.“
Celkové náklady na dve bytovky dosiahli
662 tis. eur. Štvrtinu tejto sumy tvorí nenávratný finančný príspevok zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, zvyšok je úver, ktorý budú nájomníci
splácať 30 rokov. Obec financovala projekčné práce a výstavbu technickej
vybavenosti stavieb. „Nový projekt ráta s 12 až 14 bytmi. Tu
je však dôležité pripomenúť, že pri trojizbových bytoch bude ich výmera
vyššia a nenávratná dotácia už bude predstavovať len 20 percent.
Zákonite bude potrebný vyšší úver, ktorý sa premietne aj v celkových
nákladoch na bývanie. Určite však uvažujeme stavať dvoj- a trojizbové
byty.“
Práve takýmto spôsobom chcú v Chotči eliminovať
úbytok počtu obyvateľov. Starosta pripomenul, že za 10 rokov klesol
o 46 na aktuálnych 553. Počet detí v miestnej základnej škole sa za
uplynulé roky znížil zo 48 na 19. Aj napriek tomu ju chcú udržať,
keďže je predpoklad, že demografická krivka porastie. Okrem výstavby bytov
a sťahovania sa mladých rodín by mohla pomôcť aj finančná motivácia
v podobe 166 eur za každé narodené dieťa. „Na základnú a
materskú školu vynakladáme až 46 percent príjmu z podielových daní, čo
je veľmi veľa. V žiadnom prípade však školy nechceme stratiť, hoci aj na
úkor škrtov v iných oblastiach. Spoločne s poslancami sme sa totiž zhodli
v názore, že ak sa zlikviduje škola, obec začne stagnovať. Každý rok tu
máme veľmi pekné kultúrne podujatia, na ktorých vystupujú naše deti. Bez
nich by to nebolo možné zorganizovať. Školu preto nechceme stratiť a
predpokladám, že ďalšie ročníky budú populačne
silnejšie.“

Obec sa sústredí aj na ďalšie dva kľúčové projekty. Pred ukončením je
protipovodňová ochrana za 450 tis. eur. Druhým projektom je dokončenie
kanalizácie za 686 tis. eur. Vybudované majú dve vetvy, no ich spustenie je
podmienené výstavbou čističky odpadových vôd. Na ňu by mal prispieť
Environmentálny fond. „Máme však predbežný prísľub
vodární, aby sme boli zahrnutí do plánu odkanalizovania spolu s Tisincom,
Krušincom a Bokšou. Ak by sa to podarilo, čističku by sme robiť nemuseli.
Chýbajúca kanalizácia nám zvyšuje náklady na bytovú výstavbu. Odpadové
vody totiž musia byť odvádzané do žúmp, ktorých výstavba i prevádzka
je finančne náročná. Treba však povedať, že kanalizácia je dosť
citlivá otázka. Z ekonomických dôvodov ľudia nie vždy majú záujem sa na
ňu napojiť.“
Z menších projektov, ktoré plánujú v tomto
roku zrealizovať spomenul starosta napojenie športového areálu na vodovodnú
prípojku a sústredia sa aj na dokončenie rekonštrukcie kultúrno-správnej
budovy. V uplynulom období pri škole svojpomocne postavili viacúčelové
ihrisko i detský altánok, vymenili tam aj plastové okná a zrekonštruovali
prístupový chodník.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter