Dva týždne na výber mimoškolskej aktivity pre deti

<p>Do 25. septembra 2012 by sa rodičia spolu so svojimi deťmi mali
rozhodnúť, na akú záujmovú činnosť využijú vzdelávacie poukazy.
Vzdelávacie poukazy mali základné a stredné školy vydať všetkým žiakom
do 10. septembra 2012.

<p>Následne ich žiaci odovzdajú škole alebo školskému zariadeniu, ktoré
poskytuje vybranú záujmovú činnosť či krúžok. Ak tak neurobia do
stanoveného termínu, vzdelávací poukaz na tento školský rok im prepadne.
V roku 2012 má poukaz hodnotu 29 eur, teda 2,9 eura na mesiac školského
vyučovania. V roku 2011 využilo vzdelávacie poukazy 610 702 žiakov, čo
je cca 85 % žiakov.
Prijímateľmi poukazov môžu byť základné, stredné alebo špeciálne
školy, ale aj základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy
alebo školské zariadenia – školské kluby detí, centrá voľného času,
školské strediská záujmovej činnosti, a tiež internáty či školské
jedálne, ak poskytujú záujmové vzdelávanie pre žiakov základných,
stredných alebo špeciálnych škôl. Škola nemôže brániť svojim žiakom,
aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. To znamená, že
školské poukazy predpokladajú slobodnú voľbu žiakov a garantujú
ľubovoľný výber medzi rôznymi poskytovateľmi mimoškolských aktivít.
Michal Kaliňák, hovorca ministra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter