Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dva nové odbory pre budúcich stredoškolákov

Jedným z predpokladov ekonomického rastu je reagovať na požiadavky trhu
práce. Jednak z hľadiska potrieb zamestnávateľov, ako aj s prihliadnutím
na udržateľnosť konkrétnych sektorov hospodárstva. V zmysle požiadaviek
agrosektora a sektora veterinárstva, Štátny inštitút odborného
vzdelávania pripravil pre budúcich stredoškolákov nové študijné
odbory.

Od nového školského roka 2017/2018 preto k žiakom prichádzajú nové
študijné odbory týkajúce sa práve oblasti pôdohospodárstva a
veterinárstva.
V poľnohospodárskej oblasti je novým študijným odborom
„agromechanik“. Ten sa od nového školského roka
2017/2018 otvára v troch stredných odborných školách, a to v Pruskom,
v Moldave nad Bodvou a na Strednej odbornej škole agropotravinárskej
v Rimavskej Sobote. Odbor sa bude zameriavať na technický servis a predaj
modernej techniky využívanej v poľnohospodárstve a v lesnom
hospodárstve.
Čo sa týka veterinárstva, od školského roka 2016/2017 sa na Strednej
odbornej škole veterinárnej v Košiciach vyučuje študijný odbor
„veterinárny asistent pre ambulancie“. Odbor je zameraný
napríklad na asistenčné činnosti veterinárneho lekára, ale aj na
laboratórne činnosti súvisiace s veterinárnou diagnostikou.
Budúci školský rok rozšíri ponuku vzdelávania aj Stredná odborná škola
záhradnícka v Piešťanoch, kde bude v ponuke „záhradný
dizajn“.
Žiaci sa naučia aplikovať prvky záhradného dizajnu
s použitím moderných technológií za účelom ozelenenia interiérov a
exteriérov rôzneho prostredia. Tiež sa budú orientovať na uplatnenie prvkov
tvorby životného prostredia, ako aj realizáciu prípravy technického a
technologického zabezpečovania floristických kompozícií.
Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók
v súvislosti s otvorením nových študijných odborov zdôrazňuje, že
„každý zo študijných odborov žiakom ponúka možnosť
získať odbornú pripravenosť v oblastiach, ktoré sú na trhu práce
žiadané. Nakoľko už teraz máme informácie o záujme zamestnávateľov
poskytovať ich žiakom prax, myslím si, že pre budúce uplatnenie získajú
veľmi zaujímavú perspektívu.“

Štátny inštitút odborného vzdelávania realizuje Národný projekt Duálne
vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a
prípravy, ktorý sa orientuje na pridanú hodnotu stredných odborných škôl,
a to formou úzkej spolupráce so zamestnávateľmi. Ide teda o kroky, ktoré
žiakom ponúknu novú perspektívu a firmám budúcich kvalitných
zamestnancov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter