Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Druhé kolo (možno) 23. novembra

<p>Na rozdiel od volieb poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja, kde
mandáty získavajú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom platných
hlasov, voľba predsedu samosprávneho kraja ráta aj s druhým kolom. To sa
uskutoční v prípade, že v prvom kole volieb nezíska ani jeden
z kandidátov na predsedu nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.
V Prešovskom kraji sme volili predsedu vo všetkých troch doterajších
voľbách. Do druhého kola, ktoré sa koná do 14 dní od prvej voľby,
postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet platných
hlasov v prvom kole.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter