Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dotácie na likvidáciu čiernych skládok sú na dosah

<p>Mestá a obce majú ešte tri týždne na to, aby sa na Environmentálnom
fonde uchádzali o peniaze na likvidáciu tzv. čiernych skládok. Na tento
účel je vyčlenených 10 miliónov eur. „Nezákonne umiestnený odpad
najmä ohrozuje životné prostredie. Jednorazová dotácia je možnosťou ako
odstrániť tento stav, a tiež skrášliť a vyčistiť pozemky v mestách a
obciach,“ hovorí výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Maximálna
výška podpory je 100 000 eur na jedno miesto s nezákonne umiestneným
odpadom, pri dodržiavaní podmienky minimálneho 5 percent spolufinancovania
zo strany žiadateľa. Jeden žiadateľ pritom môže podať len jednu žiadosť
o podporu formou dotácie, pričom v rámci žiadosti môže riešiť sanáciu
viacerých miest s nezákonne umiestneným odpadom nachádzajúcim sa
v katastri obci, alebo obcí – ak ide o žiadateľa, ktorým je združenie
obcí. Na základe tejto dotácie môžu samosprávy financovať zber odpadu,
zvoz a dopravu, rovnako ako jeho uloženie a zneškodnenie, vytriedenie či
zhodnotenie, prípadne úpravu miesta, na ktorom boli tzv. čierne skládky
umiestnené. Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef
Turčány samosprávam pripomína, že od dnes majú ešte mesiac na to, aby sa
uchádzali o spomínanú dotáciu. „ZMOS bude veľmi pozorne analyzovať
záujem samospráv aj výsledky tejto dotačnej schémy, nakoľko ochrana a
tvorba životného prostredia si žiada efektívne opatrenia nielen zo strany
samospráv, ale aj od štátu,“ zdôrazňuje výkonný podpredseda.
V prípade, že záujem miest a obcí o dotácie na likvidáciu tzv. čiernych
skládok bude vyšší, predpokladá ďalšie rokovania s rezortom životného
prostredia tak, aby pomoc pokryla potreby všetkých obcí.<br>
<strong>Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter