Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dotácia pomohla rozšíriť ponuku v mestskej knižnici

Mestská knižnica
v Stropkove sa v roku 2017 zapojila do projektovej výzvy Fondu na podporu
umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry slovenskej republiky. Získala tak
finančné prostriedky na nákup knižného fondu v hodnote 3 157,90 €.
Fond na podporu umenia prispel dotáciou 3 000 €, mesto Stropkov v rámci
spolufinancovania projektu prispelo 5 % z rozpočtu projektu, t.j. sumou
157,90 €.

Používateľom Mestskej knižnice v Stropkove pribudlo do ponuky knižného
fondu 350 ks nových titulov. Podľa tematických skupín bola do fondu
doplnená krásna literatúra pre dospelých v sume 1 484,21 € (144 ks),
odborná literatúra pre dospelých v sume 315,79 € (29 ks), literatúra pre
deti a mládež v sume 1 042,11 € (138 ks) a odborná literatúra pre deti
a mládež v sume 315,79 € (39 ks).
Hlavným zámerom projektu Akvizícia knižnice bola obnova zastaraného
knižničného fondu a zabezpečenie služieb obyvateľom mesta. Projekt bol
zameraný na širokú verejnosť. Cieľom bolo doplniť do fondu knižnice
hlavne tie tituly a žánre, ktoré sú najviac žiadané a požičiavané.
Zohľadňovala sa široká škála používateľov knižnice, pričom sme sa
snažili vyhovieť ich požiadavkám. Nevyberali sme len najnovšiu literatúru.
Vzhľadom na doterajšie obmedzené finančné podmienky sme dokupovali
literatúru, ktorá nám vo fonde chýbala, podľa požiadaviek a potreby
používateľov.
Pre cieľovú skupinu deti a mládež sa nakúpila literatúra, ktorou chceme
zvýšiť záujem o čítanie a formou zaujímavých podujatí, besied a
súťaží zvýšiť návštevnosť knižnice. Preto sme pre nich zakúpili
knihy rôznych žánrov, ktoré sme vyberali podľa záujmov a potreby nášho
detského čitateľa. Pre mladší školský vek pribudli klasické aj autorské
rozprávky, príbehy zo súčasnosti, povesti, báje, leporelá a básne.
Zamerali sme sa aj na nákup mimočítankovej literatúry, ktorej je stále
veľmi žiadaná. Na rok 2018 máme pre školy pripravené rôzne podujatia,
pri ktorých budeme pracovať so zakúpenou literatúrou. Jedná sa o akcie:
Povesti o liečivých prameňoch, Povesti o hradoch, Bájky pre malých
i veľkých, Dopravné rozprávky, Rozprávky o princeznách, Dobšinského
rozprávky, súťaže v prednese prózy a poézie a mnoho iných. Pre starší
školský vek a mládež sme zabezpečili detektívne a dobrodružné príbehy,
fantasy, dievčenské romány a príbehy zo súčasnosti. Z odbornej
literatúry pre deti a mládež sme vybrali historické knihy, knihy
o zvieratách, dinosauroch, prírode, nápady pre šikovné ruky. Záujem bude
určite aj o knihy zo série Hrôzostrašná veda, história a príroda.
Dospelým používateľom knižnice sme sa snažili zakúpiť krásnu
literatúru, ktorá by najviac vyhovovala ich záujmom a zároveň by ich
obohatila o čitateľské zážitky a udržovala ich intelektuálnu úroveň.
Vybrali sme preto knihy od slovenských a zahraničných autoriek, detektívky,
thrillery, historické romány, fantasy literatúru, príbehy s náboženskou
tematikou. Už teraz môžeme konštatovať, že knihy sú veľmi žiadané. Len
za prvé dva týždne, od kedy bola literatúra dostupná, sa požičalo
približne 80 % beletrie zakúpených s podporou FPU. Z odbornej literatúry
sme zakúpili knihy o histórii a kultúrnych krásach Slovenska, všeobecnú
odbornú literatúru, literatúru o remeslách a tradičnej kultúre na
Slovensku. Všetky knihy pre dospelých nám budú nápomocné pri organizovaní
besied so spisovateľmi, podujatí pre seniorov, literárnymi večierkami,
súťaží v prednese prózy a podujatí zameraných na folklórne a kultúrne
tradície na Slovensku.
Dúfame, že nová literatúra k nám priláka nových aj stálych
používateľov. Našou snahou je neustále zlepšovanie služieb a v tomto
trende chceme aj naďalej pokračovať.
Mesto Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter