Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dotácia 20 tisíc eur pre stropkovský futbalový klub

Mesto Stropkov bolo úspešné vo výzve Slovenského futbalového zväzu
zameranej na podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. V súlade s rozhodnutím
Výkonného výboru SFZ zo dňa 5. novembra 2019 bola žiadosť stropkovského
futbalového klubu MŠK Tesla Stropkov vyhodnotená ako úspešná a bol mu
pridelený finančný príspevok 20 tisíc eur.

„Cieľom projektu je druhá etapa modernizácie futbalovej
tribúny MŠK Tesla. V roku 2018 prebehla vďaka dotácii zo SFZ prvá etapa
rekonštrukcie. Predmetom projektu je rekonštrukcia priestorov v prvom a
druhom nadzemnom podlaží. Na prvom práce pozostávajú z obnovy šatní,
spŕch a sociálneho zariadenia, v priamej nadväznosti na už realizovanú
rekonštrukciu ostatných priestorov,“
priblížil Ondrej
Brendza.
Plánovaná je aj výmena rozvodov ústredného kúrenia, zdravotechniky a
elektroinštalácie, osadenie nových plastových okien, obnova omietok, malieb,
podláh, takisto nové obklady a vybavenie spŕch a toaliet zhotovenie
podhľadov, výmena drevených okien za plastové v kancelárii, posilňovni a
šatni domáceho mužstva.
Na druhom nadzemnom podlaží je plánovaná obnova miestnosti pred zasadačkou,
zasadačky a príslušné miestnosti v zasadačke a takisto výmena okien,
rozvodov ústredného kúrenia a svietidiel. Rekonštrukcia bude financovaná
z dotácie SFZ, spoluúčasti mesta Stropkov a podniku Služba.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter