Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Domašu zaplavil odpad, voda búrala aj čierne stavby

Samospráva hovorí
o nekompromisnom postupe

Po nedávnych intenzívnych dažďoch ostala vodná nádrž Domaša
„zasypaná“ odpadom. Aj táto situácia opäť zásadným spôsobom
pripomenula fenomén čiernych stavieb. Na sociálnych sieťach snáď najviac
zaujala fotografia zaplavenej toaletnej misy v latríne… Obce Kvakovce a
Bžany sú však rozhodnuté v otázke nelegálnych objektov postupovať
naďalej s nulovou toleranciou.

Na alarmujúci stav po intenzívnych dažďoch upozornil prostredníctvom
webovej stránky domasacity.sk starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ. Pohľad na
vodnú hladinu a jej okolie môžeme označiť aj ako desivý – ostrovy
z odpadkov pozostávajúcich z fliaš od olejov, sprejov, chladničky,
plastové tašky, vrecia a ostatný odpad, zaplavené latríny, či staré vraky
automobilov. Podľa viacerých chatárov sa dokonca na hladine objavili mastné
škvrny.
Ako R. Kapraľ pripomenul, vodná nádrž Veľká Domaša sa nachádza v III.
stupni ochrany vodného zdroja Ondava – Kučín. Keďže v súvislosti so
zaplavenými čiernymi stavbami a odpadom plávajúcim po hladine existuje
reálna hrozba ekologickej katastrofy, vyhlásil II. stupeň povodňovej
aktivity. „Pred Veľkou nocou sme celú Dobrú vypratali. Po
dažďoch sme však museli začať odznova, lebo celé stredisko bolo opäť
plné odpadu, ale toto je len časť problému. Oveľa viac ma trápi to, že
voda zaplavila čierne stavby, latríny, vraky áut… Pohľad na bodrel, ktorý
sa takto dostal do Domaše, bol smutný,“
konštatoval starosta
Kvakoviec Radovan Kapraľ.
Napriek tomu, že obec rieši prítomnosť čiernych stavieb nekompromisne,
podľa R. Kapraľa, bez súčinnosti Ministerstva životného prostredia SR a
legislatívy sa situáciu koncepčne dať do poriadku nepodarí.
„Pokračujeme v tom, čo robíme posledné tri roky. Predminulý
týždeň sme odviezli z nášho katastra štyri unimobunky a minulý týždeň
„padla za obeť“ jedna plechová garáž. V rámci našich možností teda
pokračujeme ďalej v likvidácii týchto stavieb. Tu treba zdôrazniť, že
jednotne by sme mali postupovať všetky samosprávy, lebo voda a vietor si
nevyberajú, kde odpad odplavia a zavejú,“
dodal R. Kapraľ.
Jedným z navrhovaných riešení je bezodkladné obmedzenie výkonu
rybárskeho práva v úsekoch, kde sú postavené čierne stavby. Starosta
Kvakoviec však zdôraznil, že hoci tento návrh ponúka elegantné
vysporiadanie sa s existujúcim problémom, rybárska lobby na MŽP SR tento
proces zatiaľ úspešne blokuje. „Nemám nič proti tomu, aby
mali rybári kultúrne prístrešky, ale musíme vedieť, kto je ich
vlastníkom, plus musia platiť za odpad a obci dane. Nechcem obmedzovať
rybárov, nech sa pokojne starajú o územie, kde lovia ryby, no sme krajinou
Európskej únie v 21. storočí a myslím si, že tomu by mala zodpovedať aj
naša kultúra,“
pripomenul R. Kapraľ.
Totožnú situáciu ako cez kopirák nám potvrdila aj starostka Bžian Mária
Kasičová, ktorú taktiež trápi naplavený odpad (ako ho definovala)
minimálne z dvoch okresov Svidník a Stropkov. Vysoká hladina si však
vyžiadala svoju daň na prístreškoch postavených popri brehu, pretože
viaceré z nich sa zosunuli do vody. „Na jednej strane patrí
tento problém do kompetencie Slovenského vodohospodárskeho podniku a na
strane druhej nemáme techniku, ani ľudí, aby sme tieto stavby z vody
odpratávali. Keď však opadne hladina, budeme, tak ako každý rok, upratovať
nami prevádzkovanú pláž,“
uviedla starostka Bžian Mária
Kasičová.
Rovnako, ako jej kolega v Kvakovciach, sa M. Kasičová razantne ohradila voči
existencii čiernych stavieb. V spolupráci s SVP, š.p. majú k dispozícii
zoznam prvých 31 porušovateľov, ktorí už dostali v minulosti výzvu od
vodohospodárov, aj obce a na 24. apríla bolo určené ústne konanie
v rámci Štátneho stavebného dohľadu. „Predvolaní sú
vlastníci objektov, ktorí majú na základe výzvy doložiť doklady k týmto
objektom a treba povedať, že niektorým v minulosti Obec Bžany, SVP š. p.,
či Okresný úrad, odbor životného prostredia v Stropkove súhlas vydali.
Tých, ktorí nemajú doklad o tom, že mohli zabrať verejné priestranstvo,
budeme riešiť cez sankcie, aj keď im dáme ešte možnosť tieto stavby
odstrániť v ich vlastnej réžii,“
reagovala M. Kasičová
s tým, že po poslednom medializovanom pracovnom stretnutí na tému čiernych
stavieb, vlastníci týchto objektov už štyri stavby naozaj odstránili.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. nám v stručnom stanovisku
odpovedal, že v súvislosti so situáciou na Domaši vykonali v spolupráci
s hasičmi obhliadku a podozrenia na únik nebezpečných látok do VN Domaša
sa nepotvrdil. „Problematika čiernych stavieb je žiaľ
dlhodobá. Riešenie tejto situácie je v kompetencii príslušných
stavebných úradov. Pokiaľ sa nelegálne stavby nachádzajú na pozemkoch SVP,
oznamujeme to stavebným úradom. Je však množstvo nelegálnych stavieb,
ktoré sa nachádzajú na pozemkoch obci, resp. fyzických osôb. V takýchto
prípadoch musí konať vlastník pozemku,“
konštatoval hovorca
SVP š.p. Pavel Machava.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter