Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Domaša klesá, obávajú sa situácie z roku 2012

<p>Suchá zima a nedostatok zrážok opäť negatívne vplývajú na výšku
hladiny Domaše. Od leta pravidelne klesá a v súčasnosti sa nachádza zhruba
na úrovni septembra 2012 – 154,7 m n. m. Vtedy sa o situáciu začal
zaujímať aj minister životného prostredia Peter žiga a na Valkove
zorganizoval výjazdové zasadnutie. Následne boli prijaté opatrenia a odtok
z Domaše bol postupne zredukovaný až na 2,5 m3/s. Vďaka tomu sa do
minuloročnej letnej sezóny hladina zdvihla až na úroveň 159 m n. m.<br>
V súčasnosti je prietok Domaše na úrovni 4,25 m3/s a aj keď sa
v uplynulom týždni pokles vďaka zrážkam zastavil, starostovia obcí opäť
bijú na poplach. Obávajú sa situácie spred dvoch rokov, kedy kvôli zimnému
poklesu hladiny nepodarilo do letnej sezóny priehradu naplniť. Rok
2012 mnohí vyhodnotili ako najhorší v histórii Domaše.<br>
Minulý pondelok sa na Okresnom úrade v Prešove – Odbore starostlivosti
o životné prostredie stretli štátni úradníci, vodohospodári
i zástupcovia podnikov pod hrádzou. Zaoberali sa opatreniami, ktoré by
v prípade neudržateľného poklesu bolo potrebné prijať. K situácii by sa
malo vyjadriť aj ministerstvo životného prostredia. Podľa neoficiálnych
informácií by sa v prípade ďalšieho poklesu mal dočasne upraviť
manipulačný poriadok na nádrži a prietok znížiť na 3,5 m3/s.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter